Obhajoba probíhá před komisí u státních zkoušek. Komise je složena několika členů, obvyklá skladba je předseda a místopředseda (oba externí odborníci nebo vědci) a pak pedagogové z fakulty, kteří zkoušejí státnicové předměty.

První částí státní zkoušky je obhajoba práce. Práce se prezentuje stejně jako na seminářích KIT, kde si to studenti mohou vyzkoušet nanečisto.

Platí zde tedy ta samá doporučení:

  • respektovat časové omezení (BP cca 5 minut, DP cca 10 minut)
  • věnovat se hlavně svému přínosu či své práci, minimalizovat teorii
  • vyzdvihnout důležitost svého přínosu
  • být připraven na otázky oponenta, ale nepředbíhat a nechat je položit komisí

Prezentující musí detailně znát svou práci a být schopen odpovědět i na neplánované otázky komise. Navíc je určitým zvykem, že komise otázky ze státnicových předmětů často (ne však vždy!) kladou v souvislosti s prezentovanou prací.