Měna

Pokud potřebujeme zapsat libovolnou částku, pak se mezi číslo a označení měny píše mezera (200 Kč), pokud napíšeme 200Kč, pak se název měny používá jako přídavné jméno - "dvěstěkorunový".

Jednotky

Stejně jako u měny - 100 W je správně, 100W je pak "stowatový".

Procenta

Opět stejně jako uvedeno výše - 10 % vs 10%. První je správně napsáno 10 procent, druhý výraz je desetiprocentní.

Matematické značky

Píšeme vždy s mezerami 2 + 2 = 4. Nicméně 20x - pokud potebujeme zapsat dvacetinásobný nebo dvacetkrát.

Dle ČSN 01 6910 je možné nahradit při psaní dva znaky podobnými:

  • − (minus) nahradit pomlčkou –
  • × (krát) malým x