Jak najít zdroje k práci

Tohle je dost podceňované, ale důležité téma. Stává se, že si studenty vybere velmi zajímavé téma a najednou zjistí, že nejde dohledat dostatek literárních zdrojů. Proto je nezbytné se na množství literatury podívat již při tvorbě zadání.

Aktuálně se mnoho studentů snaží získat zdroje na internetu, což je pro ně celkem pochopitelné prostředí. Problém je, že informace volně dostupné nemusí být pravdivé. Je proto potřeba ověřovat takové zdroje, nebo se podívat na vědecké zdroje informací. Zároveň je nutné hledat zejména v anglicky psaných materiálech, případně v dalších jazycích (francouzština, španělstina, ...).

Dostupné vědecké zdroje

Zejména pro teoretickou část musíme přečíst články, knihy, elektronické zdroje, webové stránky, ... - to vše tvoří nedílnou součást práce - seznam zdrojů, bibliografii, ...

Zdroje můžeme rozdělit do několika kategorií:

 • knižní
  • tištěné
  • elektronické
 • vědecké databáze
  • přístup přes infozdroje.czu.cz
  • primárně Scopus, Web of Science
 • Google Scholar, Research gate
  • zdroje z vědeckých databází
  • opatrně - zdroje nemusí být recenzované - tedy obsah není "zkontrolován"
 • webové stránky a články
  • opět platí pozor na obsah - každý může publikovat cokoliv - pro závěrečnou práci je potřeba ověřit pravdivost
 • další zdroje
  • videa, manuálové stánky, rozhovory, dotazníky, ...