Obecné požadavky na práci

Náležitosti dokumentu:

 • Okraje - horní 30mm, levý 35mm, dolní 30mm, pravý 20mm
 • Řádkování 1,5
 • Velikost písma 12
 • Font - Times New Roman
 • Rozsah 30 - 40 stran (kapitoly Úvod až Závěr) - plus přílohy (v rozumném rozsahu)

Desky:

 • Škola
 • Fakulta
 • Typ práce
 • Rok odevzdání
 • Jméno autora, příjmení je kapitálkami

Osnova závěrečné práce

Bakalářská práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání bakalářských prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Diplomová práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání diplomových prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Read more: 02 - Osnova práce

Bakalářská nebo diplomová práce by řešitele měly uvést do vybrané problematiky a řešitel by se měl věnovat tématu do hloubky. Zároveň by měl porozumět problematice v širších souvislostech. Cíl obou typů prací je naučit se identifikovat zdroje informací relevantních k dané problematice.

Read more: 03 - Jak postupovat

Bakalářská práce

 • do 26.6.2018 - schválení zadání bakalářské práce
 • do 15.9.2018 - práce na rešeršní části
 • leden 2019 - cvičná obhajoba bakalářské práce - seminář pro studenty bakalářského studia v prostorách PEF - povinné
 • do 31.3.2018 - odevzdání bakalářské práce do badisu + vytištění, svázání a odevzdání na sekretariát KIT (2x tištěná verze + 4x teze)

Zápočty:

 • 1. zápočet (LS 2016/2017) - konec září 2018 - schválené zadání diplomové práce, hotový cíl práce a metodika, rozpracovaná analytická část
 • 2. zápočet (ZS 2017/2018) - konec ledna 2019 - konzultace + hotová analytická část a rozpracované řešení, účast na semináři
 • 3. zápočet (LS 2017/2018) - do 31.3.2019 - odevzdaná práce + konzultace
 • Bakalářská praxe - v průběhu studia

Diplomová práce

 
 • do 26.6.2018 - schválení zadání diplomové práce
 • do 15.10.2018 - hotová alespoň polovina rešeršní části
 • začátek února 2019 - cvičná obhajoba diplomové práce - seminář pro diplomanty ve Všeradicích - povinné
 • do 31.3.2019 - odevzdání diplomové práce do badisu + vytištění, svázání a odevzdání na sekretariát KIT (2x tištěná verze + 4x teze)

Zápočty:

 • 1. zápočet (LS 2017/2018) - konec září 2018 - schválené zadání diplomové práce, hotový cíl práce a metodika, rozpracovaná analytická část
 • 2. zápočet (ZS 2018/2019) - únor 2019 - konzultace + hotová analytická část a rozpracované řešení, účast na semináři
 • 3. zápočet (LS 2018/2019) - do 31.3.2019 - odevzdaná práce + konzultace
 • Diplomní praxe - v průběhu studia

Teze lze popsat jako výtah z Bakalářské práce. Rozsah tezí je 2-3 pro BP a 3-4 strany pro DP strany A4 + titulní strana. Teze slouží k seznámení s podstatou práce pro komisi u SBZ.

Read more: 06 - Teze