Bakalářská nebo diplomová práce by řešitele měly uvést do vybrané problematiky a řešitel by se měl věnovat tématu do hloubky. Zároveň by měl porozumět problematice v širších souvislostech. Cíl obou typů prací je naučit se identifikovat zdroje informací relevantních k dané problematice.

Read more: 03 - Jak postupovat

Teze lze popsat jako výtah z Bakalářské práce. Rozsah tezí je 2-3 pro BP a 3-4 strany pro DP strany A4 + titulní strana. Teze slouží k seznámení s podstatou práce pro komisi u SBZ.

Read more: 06 - Teze

Katedra Informačních Technologíí  pořádá každý rok semináře pro bakaláře a diplomanty. Semináře jsou vždy v době před státními závěrečnými zkouškami. Cílem seminářů je umožnit obhajobu závěrečné práce (BP nebo DP) a doladit práci tak, aby byla obhajitelná před komisí SBZ nebo SZZ.

Cílem semináře je tedy pomocí prezentace v MS Powerpointu (nebo ekvivalentu) prezentovat současný (idálně téměř finální) stav práce. Komisi (tuto, ani pak státní) nezajímají "obecně známé skutečnosti". Cílem je zjistit přínos autora práce k dané problematice.

Osnova práce:

  1. Titulní snímek - téma, jméno autor, jméno vedoucího.
  2. Cíl práce a metodika - minimálně to, co je v zadání práce (možno rozdělit na dva snímky).
  3. Současný stav poznání - tedy to, co je nezbytné pro prezentaci, opravdu velmi stručně.
  4. Vlastní práce (výzkum, měření, ...) - to, co je pro obhajobu klíčové.
  5. Diskuze - co by bylo možné nebo vhodné dále rozpracovat, případně zamyšlení nad výsledky.
  6. Závěr - zhodnocení práce, vyhněte se konstatování, že cíle práce byly splněny.

Prezentaci vytvořte tak, aby byla čitelná i v horších světelných podmínkách (tmavé písmo na světlém podkladu). Vyhněte se dlouhým textům - stačí odrážky (schéma 5x5 nebo 7x7 - počet slov x počet řádků).