Když je hotové zadání práce, je dobré začít co nejdříve psát práci. I když je jasné, že lidská přirozenost je odkládat práci na pozdější datum, u záverečných pací to není úplně dobré. Je prima začít o práci přemýšlet a zkusit si pomalu dávat osnovu práce (myšleno činnosti, ne přímo práci - tam je osnova celkem daná).

Jak moc času na práci počítat? Dost to závisí na tom, co se v práci bude dělat - například monitoring nebo měření online reklamy, A/B testování, ... - to vše potřebuje čas.

Doporučuje se na BP 2 - 6 měsíců, na DP 3 - 9 měsíců. Nicméně vzhledem k harmonogramu je potřeba alespoň pomalu se psaní práce věnovat od úspěšného konkurzu do odevzdání práce.

Přínos práce

Každá práce by měla mít něco nového, originálního nebo inovativního. To neznamená, že každý student přijde s převratným novým řešením obvyklého problému.

Za  přínos se považuje něco změřit, navrhnout, upravit. I kompilace zdrojů (zejména u BP) v určitých případech postačuje, pokud je to na méně známé téma. Ideální je zvolit si úzký cíl - tedy nezaobírat se nějakým tématem obecně, ale jít hodně do hloubky a mít tak možnost se dostat do problematiky tak, že žádná podobná práce se pravděpodobně u komise nevyskytne. Je potřeba si dát pozor na to, že cílem práce není například aplikace, ale její obecný návrh. její vlastní naprogramování je "pouze" ověření, že návrh je v pořádku.

Úvod

Obvykle se píše až na konec (poslední verze), ale na začátek může poskytnout první vodítko pro organizaci celé práce.

MindMap

Grafická reprezentace myšlenek - myšlenková mapa - moc užitečný nástroj umožňující uspořádat si práci a jednotlivé body. Na PEF není moc běžné, ale zkusil bych ji do úvodu dát.

Rešerše

První část práce představuje rešerše, u mnoha studentů plní "vycpávkovou" funkci. Tedy možnost nahnat počet stran přidáním co největšího množství textu (a rozředění textu). Rešerše by měla poskytovat přehled aktuálních poznatků, ideálně z věděckých zdrojů. Po dobře provedené rešerši lze napsat povedenou práci. Je totiž možné, že se v rešerši dozvíme, že námi řešený problém již byl vyřešen, nebo dokonce řešit rozumně nejde.

Vědeckost

Diplomová práce by měla splňovat náležitosti vědecké práce, bakalářská ideálně také. Vědeckost sice zní náročně, ale ve skutečnosti stačí relativně rozumný přístup:

  • správně identifikovaný problém
  • prozkoumání problematiky do hloubky
  • spojení několika "věcí" dohromady - nový přístup, nové propojení
  • postačuje i užitečnost práce
  • použití vědeckých metod - viz samostatný článek

Pozor na pojmy:

  • Metoda - postup nebo soustava postupů, které umožňují nalezení nebo objasnění poznatků, zákonitostí nebo objektu
  • Metodika - způsob řešení opakujícího se problému
  • Metodologie - věda o metodách.