Základní myšlenky:

  • routování je mapa
  • router je počítač
  • router určuje nejlepší cestu pro data (dle protokolu a pravidel)
  • v síti je vždy jeden router jako brána - připojen k internetu
  • mapujeme - topologii a IP adresování (fyzická a logická topologie)

Read more: 01 - Routing concepts

Základním routováním je statická cesta - její podstatou je počáteční nastavení a routa je pak používána, dokud není administrátorem změněna nebo deaktivována. Zařízení v tomto stavu není schopno reagovat na změny v topologii nebo zatížení linek. Typciké použití je ve velmi malých sítích připojených k internetu - zejména na bráně lze nastavit statickou routu pro odchozí komunikaci - jiná alternativa není.

Read more: 02 - Static routing

První verze pochází z roku 1987, poslední specifikace - v4 je z roku 1999. OSPF posílá každých 10 vteřin HELLO packet, udržuje si tak přehled o topologii sítě. Update mají na starosti dva vybrané routery - DR a BDR - designated router a backup designated router. Ty se starají o aktuální informace pro všechny routery v síti. Pro updaty se používá šifrování - jako bezpečností opatření.

Read more: 03 - OSPF - open shortest path first

Princip přepínaných sítí (switched network) je postaven na přeposílání částí dat - paketů. Pakety jsou předávány samostatně a je obvyklé, že součásti jednoho datového bloku (email, webová stránka, ...) do cíle dorazí různými cestami. Pakety jsou rozlišeny čísly portů. Každý paket obsahuje zdrojový a cílový port.

Například požadavek na webovou stránku obsahuje vždy cílový port 80 a náhodný zdrojový port např. 18520. Odpověď pak obsahuje vždy zdrojový port 80 a cílový stejný jako původní zdrojový, zde 18520.

Read more: 04 - Switched networks

Administrace switch má své specifikum, neboť switch nemá vlastní IP adresu. Veškeré porty jsou řízeny přes MAC adresy připojených zařízení a IP adresy připojených zařízení jsou uloženy společně s odpovídající MAC adresou a číslem portu v ARP tabulce. Nicméně cesta tu je, pouze musíme switch nakonfogurovat prvotně pomocí console portu.

Read more: 05 - Switch configuration

Slouží k oddělení zařízení, která jsou připojena ke switchi do skupin. Tyto skupiny jsou jako virtuální sítě odděleny a pokud není povoleno, nemají k sobě přístup - nejde ping ani jiné služby.

Read more: 06 - VLAN

Dva stavy: PERMIT nebo DENIED - omezujeme nebo povolujeme provoz na síti. "Provide traffic flow control".

Využití ACL:

  • Snížení využití sítě - podniková síť zakáže streamované video - zvýší se volná přenosová kapacita.
  • Základní bezpečnost - omezení rizikových činností - například port 25.
  • Omezení dostupných služeb - zákaz telnetu, ICQ, 27025, http, ...

Read more: 07 - Access listy

Automatická konfigurace klienta v rámci lokální sítě. Klient (uživatel) nemusí vyplňovat konfigurací síťové karty (IP adresa, maska, brána, DNS). To je výhodou zejména u přenosných zařízení, kde by se konfigurace měnila velmi často (což u lokálního PC není takový problém).

Read more: 08 - DHCP

Překlad IP adres nebo portu pro přístup do vnitřní sítě za routerem. Bez použití NATu by do vnitřních sítí nešlo přistupovat. Zároveň se tak šetří IPv4 adresy - pro jednu organizaci stačí jediná veřejná IP adresa pro celou vnitřní síť. Zpětný datový tok na jednotlivá zařízení realizuje právě NAT. NAT překládá lokální adresy na vnější.

Read more: 09 - NAT IPv4