Několik chyb (no ono už jich nění několik :-)), kterých se často dopouštějí autoři závěrečných prací.

Vlastní názory

Vše, co je v práci uvedeno musí být podloženo - zdroje, měření, experiment, statistika. Bez toho opatrně s tvrzeními. Vše musí být podloženo a ověřitelné. Vaše osobní přesvědčení musí jít stranou.

Ukázka - zdroj bakalářský seminář 2016:

- Řešení postavené na počítačích Apple je stabilnější a spolehlivější než stroje postavené na Windows a "běžných" počítačích.

Ok, může být, ale pak je potřeba předložit, jak na toto autor přišel - statistiky, články v něčem důvěrychodném (i CHIP už není to, co býval).


Cíl práce

Může být pouze jeden, ostatní jsou dílčí cíle. V cíli je vždy obsaženo sloveso.

Chyba:

- Cílem práce je zmapovat dostupné frameworky pro kódování CSS, analyzovat jejich možnosti, stanovit kriteria hodnocení těchto frameworků a vyhodnotit, který z dostupných frameworků je nejlepší.

Tady je několik cílů práce, nevíme, který je hlavní. Navíc každý z cílů je minimálně jedna diplomová práce.

Chyba:

- Cílem práce je inteligentní zemědělství.

OK, zajímavé téma, nicméně co přesně s IZ se bude v práci dělat.

Chyba:

- Cílem práce je představit inteligentní zemědělství.

OK, sloveso by bylo, ale nevhodné - nic nepředstavujeme, nikoho neseznamujeme. Používámě věděcké metody - analyzujeme, srovnáváme, hodnotíme, testujeme, zkoumáme, ...

Cíl práce a metodika musí odpovídat zadání práce!


Osnova práce

Není na Vás a není volitelná, musí odpovídat struktuře práce - viz článek (BP) nebo článek DP nebo brožura, kterou dostanete (zakoupíte) na PEF.


Mnoho k řešení

Pro někoho je práce snahou ukázat celkové porozumění, pak naslibují do cílů práce spoustu věcí. Kolikrát to postačuje na několik prací. Viz výše.


Nepodložené či nesprávné tvrzení

Buď špatnou volbou literatury, nebo naopak psaní bez zdrojů dle svých bohužel chybných vědomostí.

Chyba:

- Pro řízení provozu sítě bylo dále nutné zavést adresování, aby pakety věděly odkud a kam vlastně směřují a také něco jako pořadové číslo paketu pro složení koncové zprávy.

Pakety nic neví, v hlavičce není nic "jako pořadové číslo" - ale je tam číslo paketu.


Několik nadpisů po sobě

Nemělo by být ihned po sobě několik nadpisů. Za každým by měl být text. Zejména u nadpisu první kategorie.

Chyba:

3   Přehled řešené problematiky
3.1   Počítačové sítě
3.1.1   Co je počítačová síť

A teď teprve následuje odstavec s textem ....

Pokud nemáte ihned text, ale musíte dávat další nadpis, pak je špatně struktura práce.


Nevhodné formulace

Chyba: V dnešní době, kdy s internetem či počítačovými sítěmi přicházíme do styku každý den, vzniká stále větší potřeba analyzovat tok dat opouštějící přístroje, které používáme.

Co vadí

  • V dnešní době - ve které, když tu práci někdo otevře za 10 let, tak už to dnešní doba není
  • Přicházíme do styku každý den - rozhodně ne všichni, někdo je nepotřebuje

Chyba: Dokáží stanovit nejoptimálnější cestu

Co vadí: Optimální řešení je nejlepší, neexistuje nejnejlepší řešení. 


Chyba: Popletené termíny - metoda, metodika, metodologie - důrazně doporučuji nastudovat.


Chyba: Pojmy jako informační bezpečnost, počítačová bezpečnost a síťová bezpečnost se často používají jako synonyma.

Co vadí: OK, fajn, ale teď musí následovat definice z vědecké nebo alespoň odborné literatury! Jejich srovnání a vlastní hodnocení je vítáno. Ale není možné je definovat vlastním názorem.


Chyba: Pokud nejsou při přenosu použity šifrovací mechanismy založené na kryptografických principech, ...

Co vadí: Na jakých jiných principech funguje šifrování.


Chyba: Doplňování tabulky se provádí analýzou zaslaných paketů. kdy router vyhodnotí počet routerů, přes které vyslaný paket prošel.

Co vadí: Kompletně nepochopení principu dynamyckého routování a routovacích protokolů.


Chyba: Dle aktuálního kurzu ČNB 1€ odpovídá 27,065Kč

Co vadí: Chybějící datum


Chyba: Nastavení síťových interfaců a využití cloudů.

Co vadí: Spojování anglických slov a českých pravopisných pravidel.


Chyba: Prvním důvodem byla má vášeň k fotografování, takže vidina spojení „příjemného s užitečným“ mě uchvátila.

Co vadí: Citové zabarvení, tohle do odborné práce nepatří.