Je komplexním elektronickým vzdělávacím systémem zaměřeným na zvládnutí obecných síťových principů. Teorie je vysvětlována na obecných příkladech, praktická část je zaměřena na produkty firmy Cisco. Učím první blok kurzů - CCNA Routing & switching.


Ten se skládá ze čtyř modulů:

  • Network fundamentals - více méně teorie k sítím a Cisco výkladům
  • Routing protocols and concepts - Velmi obsahově náročné - routování, VLAN, DHCP, Access listy, zákaldy bezpečnosti
  • LAN switching and wireless
  • Accessing the WAN

Zatímco první modul je spíše teoretický a rozebírá základní fungování sítí, ostatní tři jsou již z velké části praktické. Druhý modul se zaobírá routováním, routovacími protokoly a jejich základním nastavením. Třetí modul je zaměřen na switche a nastavení pokročilých konfigurací lokální sítě. Čtvrtý je potom o nastavení routerů jako hlavních síťových zařízení - tedy nástroje DHPC, access listy, propojení routerů a další.