Každá z vývojových desek má omezení daná čipem - potřeba je vědět zejména rozsah povoleného napětí, její spotřebu desky a kolik proudu dokáží dodávat jednotlivé piny, aniž by došlo ke zničení desky. Důležitým parametrem je také napětí na pinech - některé periferie jsou stavěny na 3,3V a vyšší napětí je může poškodit případně rozhodit dodávaná data.

Read more: Napětí a další elektrické info

Tak po odmlce se k IoT vracím. Podnětem je pořízené Raspberry 3. Ale i na původní malinu dojde. A pojedeme odlišně od mého původního záměru. IoT vezmeme hierarchicky - horní vrstva bude rozhraní (cloud, server-side rozhraní), uprostřed maliny (mosquitto MQTT) a pod tím Arduino, Lilypad, NRLF42 a ESP čipy se senzory.