Tak po odmlce se k IoT vracím. Podnětem je pořízené Raspberry 3. Ale i na původní malinu dojde. A pojedeme odlišně od mého původního záměru. IoT vezmeme hierarchicky - horní vrstva bude rozhraní (cloud, server-side rozhraní), uprostřed maliny (mosquitto MQTT) a pod tím Arduino, Lilypad, NRLF42 a ESP čipy se senzory.