Programování pro Arduino je podobné jazykům C a C++. Kromě základních stavebních struktur je možné využít knihovnu. Ta obsahuje předpřipravený kód, který pak můžeme zavolat a nemusíme vše psát do hlavního programu. Knihvony se vkládají pomocí zápisu:

#include <jmeno_knihovny.h> například #include <OneWire.h>

Knihoven může být použito v jednom programu více.

Knihoven je několik set (leden 2019 - cca 1900 knihoven).

Vzhledem k občasné liknavosti správy oblovkária bude zapojeno IoT jako pomoc a motivátor. 

 

Intervaly- 1x / 14 dní výměna lignocelu

Teplota - 27C - 29C den, 24C - 26C noc

Vlhkost vzduchu 80% - 90%

Světlo - vitamín D

Vlhklost substrátu

 

Připojení - vyhřívání podního skla, tepelné čidlo substrát a vzduch, vlhkost vzduch a substrát, rosič, UV lampa, světlo.