Programování pro Arduino je podobné jazykům C a C++. Kromě základních stavebních struktur je možné využít knihovnu. Ta obsahuje předpřipravený kód, který pak můžeme zavolat a nemusíme vše psát do hlavního programu. Knihvony se vkládají pomocí zápisu:

#include <jmeno_knihovny.h> například #include <OneWire.h>

Knihoven může být použito v jednom programu více.

Knihoven je několik set (leden 2019 - cca 1900 knihoven).