Návod na instalaci je rozšířením návodu z howtoforge.com - úpravy se týkají češtiny a úprav konfigurace.

 

passwd

Změníme heslo pro uživatele root, stačí příkaz passwd a následně zadat dvakrát heslo.

 

nastavení zdrojů software

editujeme soubor /etc/apt/source.list

 

Přidáme contrib and non-free - jinek nebude dostupný některý z níže uvedených balíčků. Pro skalní příznivce pouze opensource software to je kacířství, ale já upřednostňuji funkcionalitu.

 

Můj source.list

deb http://ftp.cz.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian jessie main contrib non-free

deb http://ftp.cz.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

 

Aktualizace

Apt-get update

apt-get upgrade

 

textový editor

Osobně používám nano, oproti vi (a dalším odvozeninám) nemá tolik funkcí, na druhou stranu má normální lidské ovládání :-)

apt-get install nano

 

Souborovy manazer

apt-get install mc

 

locales

Čisté distro bude při jakékoliv instalaci křičet, že nejsou nastaveny locales. Vyčerpávající info najdete na stránkách o debianu - debian.cz.

 

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "cs_CZ.utf8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

 

Řešení:

V souboru /etc/locale.gen odkomentuji následující řádky (en_US již odkomentovaný je):

cs_CZ.UTF-8 UTF-8

en_US.UTF-8 UTF-8

Soubor uložím a spustím locale-gen a je to.

 

SSH

Pokud již není (což nevíme), nainstalujeme ssh

apt-get install ssh openssh-server

 

Klíče

Na klientovi zadáme

ssh-keygen -t rsa

 

cat .ssh/id_rsa.pub - výstup zkopírujeme na server do souboru .ssh/authorized_kyes - nemusíme při přihlašování zadávat heslo - výhoda při skriptech spuštěných na lokolním zařízení - například rsync.

 

Nastavíme hostname

editujeme soubor /etc/hosts a /etc/hostname

nano /etc/hosts

Můj soubor hosts

ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
2a01:430:17:1::ffff:1085 VPSF-01
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback

 

Po změnách:

ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters

veřejná IP VPSF-01.vasilenko.cz

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
2a01:430:17:1::ffff:1085 VPSF-01
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback

 

nano /etc/hostname

Měl by obsahovat subdoménu zadanou v hosts

VPSF-01

 

Další by měl být restart serveru

reboot

 

Ověření:

hostname

VPSF-01
hostname -f

VPSF-01.vasilenko.cz

 

BASH

Nahradíme přednastavený DASH bashem

dpkg-reconfigure dash

 

SUDO

apt-get install sudo

 

Sledování systému:

apt-get install htop iotop

 

NTP

Pro synchronizaci přesného času využijeme balíčků pro ntp

apt-get install ntp ntpdate

 

Databáze

apt-get install mariadb-client mariadb-server

Během instalace budeme požádáni o zadání správcovského hesla k databázi.

 

A upravíme, aby poslouchala na všech rozhraních:

nano /etc/mysql/my.cnf

[...]
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address      = 127.0.0.1
[...]

Odstraníme hash na řádku bind-address

A restartujeme db

 

service mysql restart

 

Podpora SSL

 

apt-get install openssl

 

Binutils

apt-get install binutils

 

Rkhunter

apt-get install rkhunter

 

Problém: Invalid SCRIPTWHITELIST configuration option: Non-existent pathname: /usr/bin/lwp-request

Řešení:

apt-get install libwww-perl

 

Mail server

Následují dávka zajistí funkcionalitu pro mail server. Konrétně se jedná o:

Postfix

Jméno počítače a jaký typ počítače budeme provozovat.

Dovecot

Getmail

 

apt-get install postfix postfix-mysql postfix-doc getmail4 dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-lmtpd

 

Upravím konfiguraci Postfixu:

nano /etc/postfix/master.cf

 

#
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#smtp      inet  n       -       -       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       -       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       -       -       0       dnsblog
#tlsproxy  unix  -       -       -       -       0       tlsproxy
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/smtps
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
#  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
#  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
#  -o smtpd_recipient_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#628       inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    unix  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      unix  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     unix  n       -       n       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
relay     unix  -       -       -       -       -       smtp
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
retry     unix  -       -       -       -       -       error
discard   unix  -       -       -       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       -       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       -       -       1       anvil
scache    unix  -       -       -       -       1       scache
#
# ====================================================================
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
#
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# ====================================================================
#
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
#
# ====================================================================
#
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
#
# Specify in cyrus.conf:
#   lmtp    cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
#
# Specify in main.cf one or more of the following:
#  mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
#  virtual_transport = lmtp:inet:localhost
#
# ====================================================================
#
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#
#cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
#  user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
#
# ====================================================================
# Old example of delivery via Cyrus.
#
#old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
#  flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
#
# ====================================================================
#
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
#
# Other external delivery methods.
#
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix    -    n    n    -    2    pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}

 

Úpravy - zprovoznění TLS/SSL a submission portu - odkomentujeme řádky označené červeným znakem #

 

A restartujeme postfix.

service postfix restart

 

 

 Další balík

apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl

 

Chybka:

Nastavuje se balík amavisd-new (1:2.10.1-2~deb8u1) …
Creating/updating amavis user account...
Job for amavis.service failed. See 'systemctl status amavis.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript amavis, action "start" failed.
dpkg: chyba při zpracovávání balíku amavisd-new (--configure):
 podproces instalovaný post-installation skript vrátil chybový status 1
Při zpracování nastaly chyby:
 amavisd-new
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 

Řešení:

nano /etc/amavis/conf.d/05-node_id - použijeme ruční vložení hostname - zakomentujeme automatické zjištění a odkomentujeme manuální zadání FDQN - a to samozřejmě vložíme.

 

Pokud budeme používat ISPconfig, pak můžeme vypnout spamassassin, ISPConfig jej používá interně.

service spamassassin stop
systemctl disable spamassassin

 

Další balík

apt-get install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-common php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-imap phpmyadmin php7.0-cli php7.0-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php7.0-mcrypt mcrypt php7.0-imagick imagemagick libruby libapache2-mod-python php7.0-curl php7.0-intl php7.0-memcache php7.0-memcached php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl memcached libapache2-mod-passenger

 

You will see the following questions:

Web server to reconfigure automatically: <- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <- yes
Enter the password of the administrative user? <- yourrootmysqlpassword
Enter the phpmyadmin application password? <-  Just press enter

 

Then run the following command to enable the Apache modules suexec, rewrite, ssl, actions, and include (plus dav, dav_fs, and auth_digest if you want to use WebDAV):

a2enmod suexec rewrite ssl actions include dav_fs dav auth_digest cgi

and enable the moduley by running:

service apache2 restart

 

 

 

XCache and PHP-FPM

apt-get install php5-xcache - u PHP7 neexistuje - OP cache

apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm

a2enmod actions fastcgi alias
service apache2 restart

 

PureFTPd a quota

apt-get install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

 

nano /etc/default/pure-ftpd-common

[...]

STANDALONE_OR_INETD=standalone

[...]

VIRTUALCHROOT=true

[...]

 

nastavení použití TLS pro bezpečný přenos hesla

 

echo 1 > /etc/pure-ftpd/conf/TLS

 

Certifikát TLS

mkdir -p /etc/ssl/private/ - vytvoříme složku

openssl req -x509 -nodes -days 7300 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem - vygenerujeme ssl

 

Country Name (2 letter code) [AU]: <-- Enter your Country Name (e.g., "DE").
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Enter your State or Province Name.
Locality Name (eg, city) []: <-- Enter your City.
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- Enter your Organization Name (e.g., the name of your company).
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Enter your Organizational Unit Name (e.g. "IT Department").
Common Name (eg, YOUR name) []: <-- Enter the Fully Qualified Domain Name of the system (e.g. "server1.example.com").
Email Address []: <-- Enter your Email Address.

 

změna práv

chmod 600 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

 

service pure-ftpd-mysql restart

 

nastavení quota

nano /etc/fstab

 

Přidáme ,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 na konec řádku partition /

 

mount -o remount /

quotacheck -avugm
quotaon -avug

 

Bind DNS

apt-get install bind9 dnsutils

 

Další soft

apt-get install vlogger webalizer awstats geoip-database libclass-dbi-mysql-perl

 

 nano /etc/cron.d/awstats - zakomentujeme vše

 

Jailkit

apt-get install build-essential autoconf automake libtool flex bison debhelper binutils

 

cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.19.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.19.tar.gz
cd jailkit-2.19
./debian/rules binary

 

cd ..
dpkg -i jailkit_2.19-1_*.deb
rm -rf jailkit-2.19*

 

F2B

apt-get install fail2ban

 

nano /etc/fail2ban/jail.local

 

[pureftpd]
enabled = true
port   = ftp
filter  = pureftpd
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3

[dovecot-pop3imap]
enabled = true
filter = dovecot-pop3imap
action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5

[postfix-sasl]
enabled = true
port   = smtp
filter  = postfix-sasl
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 3

nano /etc/fail2ban/filter.d/pureftpd.conf

[Definition]
failregex = .*pure-ftpd: \(.*@<HOST>;\) \[WARNING\] Authentication failed for user.*
ignoreregex =

nano /etc/fail2ban/filter.d/dovecot-pop3imap.conf

[Definition]
failregex = (?: pop3-login|imap-login): .*(?:Authentication failure|Aborted login \(auth failed|Aborted login \(tried to use disabled|Disconnected \(auth failed|Aborted login \(\d+ authentication attempts).*rip=(?P<host>\S*),.*
ignoreregex =

Then, to add the ignoreregex line in the postfix-sasl filter file, run:

echo "ignoreregex =" >> /etc/fail2ban/filter.d/postfix-sasl.conf

Restart fail2ban afterwards:

service fail2ban restart

 

 

ISPConfig 3

cd /tmp
wget http://www.ispconfig.org/downloads/ISPConfig-3-stable.tar.gz
tar xfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/

Pokud je instalován PHP7, pak je nutné před instalací ISPC použít následující:

apt install php7.0-mbstring
service apache2 restart

Te lze instalovat ISPC bez chyb.

php -q install.php

 

 

>> Initial configuration

Operating System: Debian or compatible, unknown version.

    Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
    Default values are in [brackets] and can be accepted with .
    Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.


Select language (en,de) [en]:
 <-- ENTER

Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- ENTER

Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld  [server1.example.com]: <-- ENTER

MySQL server hostname [localhost]: <-- ENTER

MySQL root username [root]: <-- ENTER

MySQL root password []: <-- yourrootsqlpassword

MySQL database to create [dbispconfig]: <-- ENTER

MySQL charset [utf8]: <-- ENTER

Generating a 4096 bit RSA private key
.............................................................++
.........................................................................................................................++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER
Email Address []: <-- ENTER
Configuring Jailkit
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring Pureftpd
Configuring BIND
Configuring Apache
Configuring Vlogger
Configuring Apps vhost
Configuring Bastille Firewall
Configuring Fail2ban
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <-- ENTER

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.................................................................................................++
........++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER
Email Address []: <-- ENTER

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <-- ENTER
An optional company name []: <-- ENTER
writing RSA key
Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Restarting services ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld ..
Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were
not closed cleanly..
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Stopping amavisd: amavisd-new.
Starting amavisd: amavisd-new.
Stopping ClamAV daemon: clamd.
Starting ClamAV daemon: clamd .
Restarting IMAP/POP3 mail server: dovecot.
[Tue May 07 02:36:22 2013] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:22 2013] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:23 2013] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:23 2013] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
Restarting web server: apache2 ... waiting .
Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -H -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -Y 1 -D -u 1000 -A -E -b -8 UTF-8 -B
Installation completed.
root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install#

 

root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q install.php
PHP Deprecated:  Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/cli/conf.d/ming.ini on line 1 in Unknown on line 0


--------------------------------------------------------------------------------
 _____ ___________   _____              __ _         ____
|_   _/  ___| ___ \ /  __ \            / _(_)       /__  \
  | | \ `--.| |_/ / | /  \/ ___  _ __ | |_ _  __ _    _/ /
  | |  `--. \  __/  | |    / _ \| '_ \|  _| |/ _` |  |_ |
 _| |_/\__/ / |     | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
 \___/\____/\_|      \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
                                              __/ |
                                             |___/
--------------------------------------------------------------------------------


>> Initial configuration

Operating System: Debian or compatible, unknown version.

    Following will be a few questions for primary configuration so be careful.
    Default values are in [brackets] and can be accepted with .
    Tap in "quit" (without the quotes) to stop the installer.


Select language (en,de) [en]:
 <-- ENTER

Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- ENTER

Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld  [server1.example.com]: <-- ENTER

MySQL server hostname [localhost]: <-- ENTER

MySQL root username [root]: <-- ENTER

MySQL root password []: <-- yourrootsqlpassword

MySQL database to create [dbispconfig]: <-- ENTER

MySQL charset [utf8]: <-- ENTER

Generating a 4096 bit RSA private key
.............................................................++
.........................................................................................................................++
writing new private key to 'smtpd.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER
Email Address []: <-- ENTER
Configuring Jailkit
Configuring Dovecot
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring Pureftpd
Configuring BIND
Configuring Apache
Configuring Vlogger
Configuring Apps vhost
Configuring Bastille Firewall
Configuring Fail2ban
Installing ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- ENTER

Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]: <-- ENTER

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.................................................................................................++
........++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]: <-- ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- ENTER
Locality Name (eg, city) []: <-- ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <-- ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- ENTER
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: <-- ENTER
Email Address []: <-- ENTER

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []: <-- ENTER
An optional company name []: <-- ENTER
writing RSA key
Configuring DBServer
Installing ISPConfig crontab
no crontab for root
no crontab for getmail
Restarting services ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld ..
Checking for tables which need an upgrade, are corrupt or were
not closed cleanly..
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Stopping amavisd: amavisd-new.
Starting amavisd: amavisd-new.
Stopping ClamAV daemon: clamd.
Starting ClamAV daemon: clamd .
Restarting IMAP/POP3 mail server: dovecot.
[Tue May 07 02:36:22 2013] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:22 2013] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:23 2013] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
[Tue May 07 02:36:23 2013] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
Restarting web server: apache2 ... waiting .
Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -H -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -Y 1 -D -u 1000 -A -E -b -8 UTF-8 -B
Installation completed.
root@server1:/tmp/ispconfig3_install/install#

 

The installer automatically configures all underlying services, so no manual configuration is needed.

You now also have the possibility to let the installer create an SSL vhost for the ISPConfig control panel, so that ISPConfig can be accessed using https:// instead of http://. To achieve this, just press ENTER when you see this question: Do you want a secure (SSL) connection to the ISPConfig web interface (y,n) [y]:.

Afterwards you can access ISPConfig 3 under http(s)://server1.example.com:8080/ or http(s)://192.168.0.100:8080/ ( http or https depends on what you chose during installation). Log in with the username admin and the password admin (you should change the default password after your first login):