Kontinuální zobrazování textového souboru - zobrazování při změněn, typicky log.

 

tail -f /var/log/mail.info - při každém zápisu je do terminálu vypsán nový záznam

Znovu vyžádat IP od DHCP

pi@RPi:~ $ sudo dhclient -r

pi@RPi:~ $ sudo dhclient