<email@email.přípona>: host gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:400c:c00::1b]
    said: 550-5.7.1 [moje IPv6 adresa] Our system has detected that
    this message 550-5.7.1 does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR
    records and 550-5.7.1 authentication. Please review 550-5.7.1
    https://support.google.com/mail/?p=IPv6AuthError for more information 550
    5.7.1 . x65si3591811wrb.290 - gsmtp (in reply to end of DATA command)

Chybí reverzní záznam pro IPv6 protokol. Takže

sudo nano /etc/postfix/main.cf

a dohledáme řádek s protokoly a vynutíme používání pouze IPv4.

inet_protocols = all změníme na inet_protocols = ipv4

A restartujeme postfix

sudo service postfix restart

A je to, google už papá naše emaily.