Na ssh je v základu nastavení přihlášení "klasicky" - user a password.  Komfortní a bezpečnější přihlašování je pomocí klíče.

Na klientském stroji (na tom, ze kterého se přihlašuji) nechám vygenerovat klíče:

rabbituser@rabbit-pc:~$ ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair. - informaceo generování klíčů
Enter file in which to save the key (/home/madrabbit/.ssh/id_rsa): - můžeme zvolitjiné než prednastavené umístění
Enter passphrase (empty for no passphrase):  - zadání hesla ke klíčům - výhodou je zabezpečení klíče, nevýhodou pak nutnost zadat heslo při každém použití klíče (což je nepraktické pro automatizované použití)
Enter same passphrase again: - znovuzadání hesla
Your identification has been saved in /home/madrabbit/.ssh/id_rsa. - uložení soukromého klíče
Your public key has been saved in /home/madrabbit/.ssh/id_rsa.pub. - uložení veřejného klíče
The key fingerprint is:
SHA256:cfdaHGuLxhfamJBdeFaYYzU2vRjdn9XkuEkUtlhIHdg rabbituser@rabbit-pc
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|          ...C@=o|
|         . o+XF*+|
|        . R.*.=.=|
|       . & G.+.+.|
|        S J + o  |
|       z . =     |
|            .    |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+

Veřejný klíč pak uložíme do souboru uživatele na počítači (serveru), kam se připojujeme - v základu .ssh/authorized_kyes - jako jeden záznam - v daném souboru může být více klíčů.