Přenosová rychlost:

prodlužovák - rozvody - prodlužovák - 2,5MByte/s -

jenom přes rozvody - 21MByte

spotřeba

FW Ver.:1.01 HW Ver.:A1

Průchozí - 250V 16A 50/60Hz