Dostali jste se na mé stránky věnované aktivitám na ČZU. Materiály jsou určené primárně pro studenty ČZU, nicméně pokud je využije i někdo další, budu velmi rád.

Jsem odborným asistentem na Katedře infromačních technologií a tento web využívám jako další informační zdroj pro studenty předmětů, které přednáším nebo cvičím a pro mé diplomanty a bakaláře.

Cisco

Jsem jedním z lektorů Cisco Academy na ČZU. Takže zde budou informace k průběhu semestru a další materiály a úlohy na procvičení a zafixování problematiky.

EOP

Kompletní předmět Elektronický obchod a podnikání - 3. ročník volitelný předmět pro PaA. Obsahem je teorie k podnikání prostřednictvím internetu, technologické a právní aspekty. Cvičení jsou pak zaměřená na založení elektronického obchodu a naplnění daty a informacemi.

BP a DP

Veškeré info k bakalářským a diplomovým pracem. Zde si můžete projít základní pravidla a požadavky na BP a DP. Vzhledem k určitým odlišnostem v rámci pravidel nemusí tento materiál odpovídat požadavkům jiného vedoucího, takže Vy, co nejste moji, tak si napřed zjistěte, jestli se s Vaším vedoucím v něčem neliším.

ZnacJaz

Značkovací jazyky - pro 2.ročník oboru Info a SI. Teorie k prorlematice značkovacích jazyků, zaměření na metajazyk XML. Praktické cvičení bude formou řízených prací na případových studijích - skupinky studentů dostanou zadané téma, které v průběhu semestru zpracují.

IKT

Materiály předmětu Informační a komunikační technologie - 1.ročník, obory PaE, PaA, HKS. Zejména materiály týkající se cvičení - videotutoriály k aplikacím Microsoft Word, Excel a Powerpoint, Openoffice Writer, Calc a Impress. Dále potom rozšiřující informace k vybraným přednáškám.

Linux

Tato sekce je prozatím jakýmsi howto pro mé potřeby, pokud to někomu pomůže, budu rád.

IoE

Začalo mne bavit IoE - tedy přesněji bastlení za účasti Raspberry a Arduina, takže podobně jako sekce Linux to tu bude ze začátku spíše jako moje knihovna.

Mix

A poslední - neboli co se nevešlo nikam. Různé poznámky, návody a další + modelařina.