Ok, zajímavá zkratka. Co to znamená?

 • title
 • abstract
 • introduction
 • materials and methods
 • result
 • discussion

Neboli osnova vědeckého článku.

Pokud se pustím do psaní vědeckého článku, vždycky musím vědět proč - tedy kromě toho, že musí publikovat :-) takže se rozhodnu řešit jeden problém - pouze jeden. Co vlastně mohu řešit? Obecně asi následující:

 • něco pojmenovat a idenfitikovat
 • provést sběr informací - metaanalýza
 • provést experiment
 • validovat hypotézu
 • ...

Jenom cca 5 - 10% článků přijde s něčím fakt bomba novým. Ale i dobrá metanalýza je hodně zajímavá, neboť kvantifikuje poznatky z mnoha článků na podobné téma - lze vyvodit obecné závěry.

T

Titulek by měl obsahovat alespoň jedno klíčové slovo, měl by chytit případného "čtenáře".

A

Abstract - stručné shrnutí obsahu, klikrát je to jediné co je vidět, zbytek je za PayWallem. Obsahuje podstatné z kapitoly Results, obvykle se tak píše až naposled. Zase obsahuje klíčová slova. A deskriptor MeSH.

I

Indroduction - stručně napíšeme, o co nám jde a na co navazujeme. Proč řešíme zrovna tohle a co je cílem snažení.

M

Materials and methods - použité metody a vlastně celý postup našeho snažení. Popisujeme "nasazené" metody, možnosti replikace pokusu, ...

R

Results - tabulky, grafy, výsledky, statistika. Prostě co z toho vypadlo - i negativní závěr je vědecky validní.

D

Discussion - vysvětlení, sliby do budoucna, srovnání s praxí - prostě volněji o zjištěných skutečnostech.

 

Dále by měl být součástí zip s obrázky a grafy, odkazy na zdroje, ...

 

Jinak také:

I - jaký problém

M - jak jsme to zkoumali

R - výstupy

D - co to vlastně zmanená