Úvod do organizační struktury IJN (Imperial Japanese Navy)

Kōkū Kantai - nejvyšší jednotka, letecká flotila. Nejznámější je 1. letecká flotila - zahrnovala jednotky na šesti flotilových lodích na počátku války.

Kōkū Sentai - letecká flota, nižší jednotka, skládala se alespoň ze dvou Kōkūtai

Kōkūtai - ekvivalent křídla nebo skupiny (wing or group) - dle počtu podřízených jednotek. Typicky se vázala ne letiště nebo letadlovou loď. Obvyklý počet byla 18 - 27 letounů.

Hikotai - nižší jednotka, obvykle s 12 - 16 stroji, standardně členěných do 4 sekcí (shotai). Od poloviny roku se přešlo na 4 člennou shotai (jako ostatní letectva, nicméně IJN bylo poslední a mnoho jednotek používalo zastaralou sestavu tříčlenného roje i nadále).

První a krátká existence 343.kokútai

První jednotka tohoto označení byla založena v lednu 1944 na základně Matsuyama (komandér Masao Takenaka). Tato jednotka měla krátkého trvání, byla zrušena v červenci 1944. Byla vybavena letouny Micubiši A6M5a. Pod vedením poručíka Shinya Ozaki (od byla dislokována do pacifiku na ostrov Tinian - letiště číslo 1). K 15.5.1944 měla jednotka 53 Zer s tím, že 43 bylo nasaditelných.

Jednotka byla součástí 1. letecké floty (fleet) - do 1943 součástí palubních leteckých sil Kidó butai. Od 1943 byla tato flotila přesunuta na pozemní letiště. 1. letecká flotila byla rozdělena na dílči flotily, které odpovídali za určité oblasti. 343. kokútai byla zařazena do 61. letecké flotily (flotille). Společně s 121st NAG, 261st NAG, 263rd NAG, 321st NAG, 341st NAG, 521st NAG, 523rd NAG, 761st NAG, 1021st NAG. (zdroj https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Air_Fleet). V rámci této jednotky se 343.kokutai účastnila Bitvy u Marian.

Zdroj dalšího (https://www.pacificwrecks.com/airfields/fed_states/colonia/history.html).

Následně byla jednotka se 37 Zery přesunuta na Palau - základnu Airai. Úkolem byla protivzdušná obrana Palauských ostrovů. 11.6.1944 osm Zer zachytilo letouny US Navy nad Tinianem, výsledky střetu nejsou známy. Následně 17.6.1944 pod vedením velitele 12 zer letělo na Yap a večer provedly útok na plavidla nedaleko Tinianu. Výsledkem byla ztráta 2 Zer. 19.6.1944 si poručík Ozaki připsal sestřel nad Guamem, ale byl přinucen přistát a zabit. Po té byla jednotka zapojena do útoků na lodě z Yapu a Guamu, ztratili jednoho pilota a všechny velitele. Jednotka byla poté rozpuštěna. (Hata, 2013)

Druhá šance

Druhý život dostala v 25. prosince 1944 na stejné základně. Jednotka byla založena jako elitní formace - jednotka leteckých es. Jednotka se skládala ze tří hikótai - 301., 407. a 701. Jejím velitelem (nelétajícím) byl kpt. Minoru Genda, který dostal volnost ve shánění pilotů pro tuto jednotku.

Jednotka leteckých es je vznosné označení, člověka by napadlo, že celá jednotka byla složena z velmi zkušených pilot s mnoha sestřely. Nicméně realita byla trochu jiná. 343. kokútai měla ve stavu (při zřízení) cca 120 pilotů, z nich bylo 15% veteránů (letecká esa, vynikající piloti), 30% veteráni (kvalitní piloti s nižším počtem sestřelů) a 55% nováčků - tedy většina pilotů byli čerství absolventi leteckých škol. Nicméně jejich výcvik byl právě postaven na zkušených pilotech, kterých zde bylo mnohem více, něž v jiných jednotkách.

Složení jednotky (zaokrouhlené počty) ze 120 pilotů bylo:

 • 18 leteckých es,
 • 40 vetránů,
 • 62 nováčků.

Velení:

- velitel - kapitán Minoru Genda

- zástupce velitele - fregatní kapitán Tadaši Nakašima

- náčelník štábu - korvetní kapitán Jošio Šiga

- 301. hikōtai - nadporučík Naoši Kanno

- 407. hikōtai - nadporučík Jošišige Hajaši

- 701. hikōtai - nadporučík Takaši Ošibuči

Plán bojové činnosti byl následující - průzkum zajistí stroje Saiun, které pozorováním podají zprávu o nepřátelských formacích. Pak vzlétne kōkūtai v plné síle a lokálně odrazí protivníka nebo mu uštědří silný úder. Velení tak akceptovalo nadvládu letounů US Navy a cílem tak bylo znejistit protivníka a přinutit jej počítat s lokálním silným odporem elitní formace.

K bojové činnosti, jednotka absolvovala podle záznamů následující střety s protivníkem. Pro srovnání zde jsou údaje, které vykázali piloti po návratu a údaje o ztrátách a úspěších na straně jak IJN tak US Navy. Škoda, že se nepotkali i s Royal Navy a Seafiry :-).

Schéma ztrát - dle příkladu 8-4-5

 • 8 jistých sestřelů
 • 4 pravděpodobné
 • 5 poškozených

Výbava

Původní 343.kōkūtai Micubiši A6M5

Nová 343.kōkūtai:

 • Kawanishi N1K1-J Shiden (několik kusů pouze pro výcvik a ochranu letiště)
 • Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai (hlavní bojový typ)
 • Nakajima C6N1 (průzkum)

1. střet

Datum: 19.3.1945

Japonské síly: 50  stíhačů, 3 průzkumné stroje - 301.hikōtai 18 strojů, 407. hikōtai 16 strojů, 701. hikōtai 16 strojů, 3x Sauin

Protivník: US Navy, VBF-17 F6F Hellcat, VBF-40 F4U Corsair, VBF-9, celkem 111x F6F, 52x F4U, 72x SB2C a 85x Avenger (v celé oblasti boje).

Místo: Okolí Kure

Do prvního střetu byly vkládány velké naděje. Akce byla pečlivě připravena a zajišťována průzkumnými stroji pro včasné a přesné informace. Vše šlo dle plánu. Dle Japonského pohledu je výsledek 52 : 16, což nevypadá špatně, byť v této době už každá ztráta byla velmi citelná, ať stroje nebo pilota.

Nároky:

 • Japonsko nárokovalo zničení 52 strojů.
 • US - nárokovalo 63 strojů (VBF-17 25 celkem, VBF-10 10-0-4)

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - ztráty
  • VBF-17 6 pilotů (2 padlí, 4 zajati), 1x F6F nouzově přistál na hladině,
  • VBF-10 2 stroje s piloty, 1 nouzově přistál u lodi, 3 stroje shozeny přes palubu jako neopravitelné,
  • Dále pak 11x SB2C a 2x Avenger (protiletadlová palba),
 • Japonsko - ztráty 16 strojů (včetně 1x Saiun), 13 pilotů padlo (4 u 701.hikotai), dále několik poškozených strojů.

S pohledem dnešní doby a se znalostí dat i z druhé strany je výsledek značně odlišný od pohledu velení 343.kokútai - 7 : 16 (letouny) a 8 : 13 (piloti) - tedy jasná prohra. Byť se jednalo o nadstandardně vycvičenou jednotku, která byla nasazena v podstatě přesně dle úmyslu. Kontrast je pak ještě výraznější, když se vezme v potaz, že střet byl s "běžnými" piloty US Navy.

2. střet

Datum: 12.4.1945

Japonské síly: 34  stíhačů, 301.hikotai a 407. hikotai

Protivník: US Navy, VM-17, VBF-17, VMF-82 a VMF-112

Místo: Okinava

Nároky:

 • Japonsko nárokovalo zničení 3x F4U a 20x F6F
 • US Navy - nárokovalo
  • VMF-112 - 20-0-6
  • VMF-82 - 4-0-0
  • VF-17 13-0-0
  • VBF-17 13-0-0

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - ztráty
  • VMF-112 - 0
  • VMF-82 - 1 pilot
  • VBF-17 - 1 pilot
 • Japonsko
  • 301. hikotai - 9 pilotů a 13 strojů
  • 701. hikotai - 1 pilot a 1 stroj

Druhý střet dopad opět velmi neslavně. Zdánlivé skóre 23 : 14 je opět pozitivní, byť i tak jsou ztráty vysoké, nicméně skutečný stav byl 2 : 14, což je opět jasná porážka. Navíc potenciál snášet ztráty jak pilotů, tak zejména strojů je plně na straně USA.

3. střet

Datum: 15.4.1945

Japonské síly: 8 strojů

Protivník: US Navy, VF-12 a VF-46

Místo: Kanoja - letiště 343.kokútai

K akci: Došlo k útoku na základnu, poplach byl vyhlášen pozdě. Vzlétla hotovost 8 strojů, 2 poslední byly zachyceny Hellcaty ještě během startu.

Výsledek:

 • Ztraceny 2 George.

4. střet

Datum: 16.4.1945

Japonské síly: 34  stíhačů, 301.hikōtai a 407. hikōtai

Protivník: US Navy, VF-17 a VF-47

Místo: Amami-óšima a Kikaiga-šima

K akci: Součástí větší akce dohromady cca 400 strojů. 343. kokutai - zajištění cesty pro Kamikaze. Síla jednotky pro akci 33 letadel. (1. čútai 701. 8, 2. čútai 407. 11 a 3. čútai 301. 14)

Nároky:

 • Japonsko nárokovalo 3 sestřely
 • US Navy - nárokovalo
  • VF-17 - 7-1-5
  • VF-47 - 22 sestřelů

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - ztráty
  • VF-17 - beze ztrát
  • VF-47 - 2 stroje nouzově přistály, 2 poškozeny
 • Japonsko
  • Obě jednotky dohromady přišly o 9 pilotů

Výsledkem tak je opět jasná porážka, tentokrát i z pohledu 343.kokútai. 2:9 (počítáme, že vážně poškozené stroje byly často svrženy přes palubu) a dvěma poškozeným.

5. střet - nazvěme to pro zjednodušení jedním střetem

Zadání bylo vždy stejné - nasazení proti B-29.

Datum: 18.4.1945 - 5.5.1945

Japonské síly: dle akceschopných strojů

Protivník: USAF

Místo: Širší okolí základny

K akci: Zachycení B-29 ve velké výšce nebylo pro George nic jednoduchého a palebná síla japonských stíhacích strojů také nebyla zcela postačující proti odolným B-29. Velké omezení pak představovali palubní střelci. Japonské letectvo (nejen ono) trpělo nedostatkem kvalitního paliva a také motory nebyly vždy kvalitně vyrobeny a George tak nepodával výkon, na jaký byl stavěn)

 • 18.4.2019 - při náletu na letiště odstartovaly některé stroje, bez navázání kontaktu.
  • 0:0
 • 21.4.2019 - 217x B-29, opět nálet na letiště. Vzlétlo 23 strojů, 2 ztráty a 7 nouzových přistání. 407. jeden nárok, nepotrvzen, japonci beze ztrát.
  • Ztráty IJN 2 ztráty, 7 nouzových přistání
  • Nároky IJN - 1 nepotvrzený
  • USAF - beze ztrát.
  • Výsledek - porážka
 • 22.4.2019 - 14 Georgů (2 se vrátily předčasně).
  • Ztráty USAF 1x B-29
  • Výsledek - Konečně v černých číslech, alespoň jedna B-29 beze ztrát.
 • 29.4.2019 - 1x B-29 poškozen, 1x George zničen, pilot vyřazen do konce války
  • Ztráty IJN - 1 stroj a pilot vyřazen do konce války
  • Ztráty USAF - 1x B-29 poškozen
  • Výsledek - vzhledem k materiální situaci protivníků - porážka
 • duben 2019
  • Ztráty IJN - 3x Saiun ztracen při průzkumu.
 • 5.5.2019 - 55x B-29, nasazena kompletní jednotka (1 Gerogre měl neřízené rakety). Srážka B-29 a George - oba stroje ztraceny. Dále 2x B-29 sestřelen, jeden George ztracen.
  • Ztráty IJN - 1x taran a 1x George sestřelen
  • Ztráty USAF - 1x B-29 taranem, 2x B-29 sestřeleny
  • Výsledek - 3:2 - vzhledek k velikosti B-29 a počtu členů posádky - výhra.

6. střet

Datum: 4.5.1945

Japonské síly: celá 343.kokutai

Protivník: VF-9, VBF-12 z USS Randolph - 12x F6F

Místo: Amami-óšima a Kikaiga-šima

K akci: Součástí větší akce dohromady cca 400 strojů. 343. kokutai - zajištění cesty pro Kamikaze. Síla jednotky pro akci 33 letadel. (1. čútai 701. 8, 2. čútai 407. 11 a 3. čútai 301. 14)

Nároky:

 • Japonsko nárokovalo 3 sestřely
 • US Navy - nárokovalo
  • VF-17 - 7-1-5
  • VF-47 - 22 sestřelů

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - ztráty
  • VF-9 - jeden stroj poškozený
  • VF-12 - 3 stroje poškozeny
 • Japonsko
  • Jednotka přišla o 6 strojů a pilotů

Další porážka 0:6 - dosti výrazná, byť při malém počtu ztrát pro 343.kokútai. Opět se ukázalo, že i průměrná kvalita pilotů US Navy a výkony F6F plně postačují i při střetu s motivovaným a  dobře připraveným protivníkem.

7. střet - opět několik dílčích šarvátek

Tentokráte v malých výškách, typicky proti Marinerům a čas od času Privateerům. Specifický boj u mořské hladiny proti dobře vyzbrojeným a odolným strojům.

Datum: 3.5.1945 - 17.5.1945

Japonské síly: dle akceschopných strojů

Protivník: USAF

Místo: Širší okolí základny - nad mořem

K akci: Útoky na cíle v malé výšce nad mořem přinášejí riziko fatálních havárií (a také k nim došlo), protivník létal ve dvojicích, které se kryly palbou. Problém zde mělo být i individuální chování japonských pilotů.  

 • 3.5.2019
  • USAF 2 marinery
  • IJN 4 george (s raketami proti těžkým strojům)
  • Výsledek bezeztrát, opakovaně do 11.5.2019
 • 11.5.2019
  • USAF 2 marinery
  • IJN 4 george - opět s raketami.
  • Výsledek 1x mariner zničen, posádka přežila. Druhý poškozen.
 • 15.5.2019
  • USAF 2x PBM-5
  • IJN 6 George (další dva se musely předčasně vrátit)
  • Výsledek -
   • Ztráty IJN - 2x George havaroval, 1 nouzově přistál, další pilot zraněn a vyřazen do konce války, další 2 zraněni.
   • Ztráty USAF - 1 mariner zničen, 1 poškozen
  • 16.5.2019 Proti Privateerům
   • USAF - 2x PBY-4
   • IJN - 4x George (407.)
   • Výsledek - jeden george ztracen, jeden poškozen, oba PBY-4 poškozeny
  • 17.5.2019 Proti Privateerům
   • USAF - 2x PBY-4
   • IJN - 10x George (jeden se pro problémy vrátil a akce se neúčastnil), některé opět vyzbrojeny raketami
   • Výsledek - 2x george ztracen, oba PBY-4 poškozeny

Stejně jako u B-29 se jednalo o obtížný úkol, byť s myšlenkou, jak by dopadla dvojice B-24 proti 10x Fw-190A-4 :-)

V několika střetnutích tedy 343.kokútai zničila 2x Mariner, 2x Mariner poškozen a 4x Privateer poškozen. Vlastní ztráty pak čítaly 6 strojů ztracených, jeden nouzově přistál a několik pilotů. Opět si dovolím hodnotit situaci jako celek - 343.kokútai opět nezazářila.

8. střet

Datum: 13.5.1945

Japonské síly: 3x George

Protivník: US Navy, USS Bennington VF-82 - 2x F6F

Místo:

Šarvátka několika strojů.

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - oba F6F ztraceny - jeden sestřelen, druhý zničen při přistání, oba piloti přežili.
 • Japonsko - beze ztrát

Konečně jasné vítězství, byť při drobné potyčce.

Výsledkem tak je opět jasná porážka, tentokrát i z pohledu 343.kokútai. 2:9 (počítáme, že vážně poškozené stroje byly často svrženy přes palubu) a dvěma poškozeným.

9. střet

Datum: 28.5.1945

Japonské síly: 20x George z 407. a 701.

Protivník: USAF - P-47 19. stíhací letka - 12 strojů

Místo:

Šarvátka několika strojů.

Nároky:

 • US - 7 sestřelů a 2 pravděpodobně zničené stroje
 • Japonsko - 4 sestřely

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - beze ztrát
 • Japonsko - 3 padlí a jeden raněný

Výsledek zde je opět negativní - 0:3 (zraněného nebereme jako fatální ztrátu). P-47 se držely taktiky Boom-and-Zoom a George na ně nenašli recept.

10. střet

Datum: 2.6.1945

Japonské síly: 21x George

Protivník: US Navy USS Shangri-La 33x F4U

Místo:

Šarvátka několika strojů.

Nároky:

 • US - 2sestřely, 1 pravděpodobný a 2 poškozené
 • Japonsko - 18 sestřelů

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US - 7 strojů a 5 pilotů
 • Japonsko - 2 stroje a dva piloti

Hurá, konečně výsledek, jaký by 343.kokútai měla mít od začátku. Vítězství 7:2 je velmi dobré, byť opět při vědomí materiální převahy USA. Zejména doplňování ztrát těch nejzkušenějších je v podstatě pro IJN nemožné.

11. střet

Datum: 3.6.1945

Japonské síly: 28x George

Protivník: US Navy VF-19 36x F6F, VF-46 12xF6F a VBF-85 20x F4U

Místo: Kanoja

Šarvátka několika strojů.

Nároky:

 • US - 4 sestřely, 1 pravděpodobný a 5 poškozených (ne všechny George)
 • Japonsko - ??

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  3 stroje
 • Japonsko - 1 stroj s pilotem

Další vítězství, byť velmi těsné a otázkou je, zda všechny tři ztráty mají na svědomí piloti 343.kokútai.

12. střet

Datum: 22.6.1945

Japonské síly: 19x George

Protivník: 113. peruť USMC a VMF-111 se stroji F4U

Místo: Amami-óšima

Šarvátka několika strojů.

Nároky:

 • US - ???
 • Japonsko - 7 sestřelů

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  2 stroje sestřelené (piloti ztraceni) a 3 poškozené
 • Japonsko - 4 stroje

Zatím bez dohledaných nároků USA, ale opět bilance nevalná - 2:4. Zase se vrací do hry souhra a spolupráce amerických pilotů a lepší výcvik i nováčků.

13. střet

Datum: 2.7.1945

Japonské síly: 24x George (7 od 701.)

Protivník: VMF-224 (16 strojů) a VMF-331 (4 stroje) - 8 mělo problémy a vrátilo se

Místo: ???

Nároky:

 • US - 4 sestřely a 4 pravděpodobné
 • Japonsko - ??

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  1 poškozený
 • Japonsko - 4 stroje a 3 piloti

Další porážka 0:4, výsledky zase zaostávají za předpokladem. Je otázkou, jak si vedli "normální jednotky" s A6M, tam museli být ztráty ještě horší.

14. střet

Datum: 5.7.1945

Japonské síly: 4x George

Protivník: 13x P-51

Místo: ???

Jedna chotai napadena Mustangy. Zatímco s jinými stroji z arsenálu USA mohou George bojovat, tak proti P-51 je to daleko težší.

Nároky:

 • US - 4 sestřely a 2 pravděpodobné
 • Japonsko - 1 sestřel

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  beze ztrát
 • Japonsko - 4 stroje

Za těchto podmínek je prohra výsledkem zejména početní převahy a taktitcké situace. P-51 mají energii (výšku a rychlost) a napadají stoupající jednotku Georgů. Výsledek je více méně rozdán dopředu. Zajímavostí a asi běžnou součástí hlášení je nárok na 6 strojů při střetu se 4. Ale přehánění k leteckým bojům do jisté míry patří.

15. střet

Datum: 24.7.1945

Japonské síly: 24x George

Protivník: 38. operační svaz, VF-49 - F6F a F4U (USS San Jacinto, USS Yorktown a USS Bennington)

Místo: Průliv Bungo

Nároky:

 • US - ???
 • Japonsko - 16 sestřelů

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  1x F6F a 3x F4U stroje sestřelené
 • Japonsko - 6 strojů s piloty

Velká akce 38. operačního svazu, výsledek pro 343.kokútai opět špatný 4:6.

16. střet

Datum: 1.8.1945

Japonské síly: 16x George

Protivník: 19x B-24 a 4x P-51

Místo: Kjúšú

Nároky:

 • US - 4 sestřely
 • Japonsko - 1 stíhač a 1 B-24

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  2x B-24 a 4 poškozené Liberatory
 • Japonsko - 3 stroje s piloty

Z nároků na B-24 je vidět, že zřejmě 2 Liberatory padly za oběť protiletadlové palbě. Střetnutí je mírný úspěch přece jenom 3 stíhačky za stíhačku a těžký bombardér lze brát jako mírně výhodné.

17. střet

Datum: 8.8.1945

Japonské síly: 23x George

Protivník: 245x B-29 a mnoho doprovodných P-47 a P-51

Místo: ??

Nároky:

 • US - 5 sestřelů a 2 pravděpodobné
 • Japonsko - 1 stíhač a 1 B-24

Výsledek (dle dohledaných záznamů):

 • US -  1x B-29
 • Japonsko - 12 strojů s piloty

Jediný úspěch byl zřejmě získán taranem jednoho George do B-29, jinak výsledek opět velmi slabý. Je zřejmé, že 343.kokútai dostávala náhradní stroje přednostně, neboť je stále schopna nasazovat poměrně velké počtu Georgů.

Celkové zhodnocení

Celkově lze říci, že na to, že 343.kokútai byla ellitní jednotka se stroji, které se dle svých pilotů mohly měřit se vším kromě P-51, tak výsledky nebyly dobré. Je nutné vzít také v úvahu, že kokútai bojovala proti běžným jednotkám (byť čím dál častěji proti velkým svazům nepřítelských letadel).

Pokud vezmeme ztráty a vítězství, vychází nám porážka. I přes velké nasazení nebylo úsilí pilotů korunováno takovými úspěchy, jaké si jejich nadřízení představovali.

Celkové součty úspěchů a ztrát:

 • Ztráty - 102 strojů (nepočítány ztráty a nouzová přistání)
 • Úspěchy - 25 stíhačů sestřelených a 9 bombardérů sestřelených

Jak je vidět na výsledcích, 343.kokútai nedopadla dobře. Na každý sestřelených stroj ztratila 3 své. A to v podmínkách (několikráte zmiňované) materiální a lidské převahy byl luxus, který si IJN nemohlo dovolit. Pokud si vezmeme pouze potvrzené nároky, pak 343.kokútai vykázala více než 130 zničených strojů soupeře, což do jisté míry ospravedlňovalo její existenci a dávalo trochu naděje. I když velení si muselo být vědomé, že nároky budou alespoň trochu zveličeny.

O přícinách by se dalo mluvit dlouho, je až s podivem, jak špatně si tato elitní jednotka vedla.

 

Zdroje:

HATA, Ikuhiko, Yasuho IZAWA, Christopher F. SHORES a Ikuhiko HATA. Japanese naval fighter aces 1932-45. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2013. ISBN 9780811711678.

SAKAIDA, Henry a Koji TAKAKI. Gendův meč: 343. kókútai - jednotka leteckých es. Praha: Deus, 2008. ISBN 978-80-87087-19-0.

HOLMES, Tony. Hellcat vs Shiden/Shiden-Kai: Pacific Theater 1944–45. Bloomsbury Publishing, 2019. ISBN 9781472829733