Pro spoustu hmyzu je problém najít dnes úkryt, ať pro sebe nebo pro svá vajíčka, larvy a pro přezimování. K řešení můžeme pomoci vytvořením hmyzího hotelu. Klíčové je připravit jej tak, aby obsahoval možnosti pro daný hmyz. Jedná se o svazky dutých stonků (černý bez, rákos), šišek, slámy, navrtaných trámků a další předměty.

Obytavelé

Lumík

Tento hmyz je dravý, potřebuje ke svému životu mnoho kořisti. Například housenky a další. Omezuje tak škody na užitkových roztlinách.

Potřebné úkryty poskytují nasekané kmínky černého bezu.

Samotářské včely

V ČR několik set různých druhů. Kladou vajíčka do dírek, pak tam nanosí pyl a uzavřou otvor pomocí bláta. Z vajíčka se vylíhne larva a žize ze zásob. Dospělý jedinec se pak vylíhne a otevře uzávěru.

Tyto včely jsou důležitými opylovači a je více něž potřebné jim poskytnout dostatek příležitostí k množení.

Co připravit - navrtané prkénka nebo trámky - 2mm, 4mm, 6mm až 8mm vrták (6mm - 8mm lepší) cca 3cm - 4cm do hloubky. Neprůchozí otvory.

Samotářské vosy

Stejně jako včely jsou v ČR druhy vos, které žijí samotářsky bez roj, hnízda a královny.

Tyto vosy jsou důležitým činitelem při omezování počty "škodlivých" druhů hmyzu (housenky, mšice, ...).

Prostory jsou stejné jako u samotářských včel.

Motýly

Tito krasavci přezimují mezi listím nebo v úzkých vertikálních mezerách. Ve hmyzím hotelu můžeme nabídnout podobné podmínky. Postačuje naříklad sekce s listy postavenými velde sebe nebo jiný materiál s úzkými štěrbinami.

Škvoři

Další predátoři, jejich dosah je omezený, můžeme jim však nabídnout příhodný kryt i na stromě - stačí avěšený květináč a uvnitř svazek trávy, který bude vyplňovt celý prostor.