Article Index

Extensible Markup Language - XSL

Je stylovací a transformační prostředek pro značkovací jazyky, primárně pro XML. Rozděluje se na dva hlavní jazyky:

  • XSLT - transformace
  • XSL:FO - formátovací objekty

Začněme s XLST. Hlavní funkcí je transformace jednoho datového souboru na druhý. Příkladem je převod XML souboru na HTML výstup. XSL umožňuje nejenom převádět, ale také vybírat to, co chceme zobrazit.

XSL využívá XPath adresování částí XML dokumentu. Pomocí XPath lze vybírat jednotlivé elementy nebo atributy a určovat, na kterou značku či atribut budou transformovány. Pomocí XSL můžeme snadno prezentovat data uložená v XML na webu nebo je převádět do úspornějších formátů pro přenos (JSON, csv, ...).

Ukázkové XML:

<zaznamy>
  <mereni id="001">
    <datum>2017-02-01</datum>
 
   <teplota>-3.6</teplota>
  </mereni>
</zaznamy>

Prostřednictvím XSL můžeme z tohoto datového souboru udělat přehledný výstup do HTML tabulky:

ID Datum Teplota
001 2017-02-01 -3.6