Article Index

Kombinování šablon

Pokud bychom potřebovali udělat komplexní šablony, pak je ne úplně vhodné je psát všechny do sebe. Lepší je vytvořit dílčí šablony a ty pak nechat zpracovat. To se děje pomocí zápisu <xsl:apply-templates /> - tato značka aplikuje všechny šablony, které se nacházejí na dalších řádcích v XSL souboru.

Takže naše jednoduché XSL by mohlo vypadat takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- hlavička -->
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                exclude-result-prefixes="xs"
                version="2.0">

<xsl:template match="zaznamy">
  <html>
    <head><title>Měření teploty</title></head>
    <body>
      <table>
        <tr><td>ID</td><td>Datum</td><td>Teplota</td></tr>
        <tr> <!-- Vložíme druhý řádek a do něj natáhneme hodnoty z XML -->
          <xsl:apply-templates />         
        </tr>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="mereni">
  <td><xsl:value-of select="./@id" /></td>
  <td><xsl:value-of select="datum" /></td>
  <td><xsl:value-of select="teplota" /></td>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Takto lze udržet odřádkování na rozumné úrovni a mít stylopis v přehledné podobě.