Article Index

Rozšířené možnost v šablonách

Cyklus

Výpis hodnot a provedení akce pro každý výskyt.

<xsl:template match="/">        
  <html>            
    <head><title>Výpis měření</title></head>            
    <body>
      <xsl:for-each select="mereni">
        <xsl:value-of select="@id"/><br/>
      </xsl:for-each>
    </body>            
  </html>        
</xsl:template>

Seřazení

Instrukce sort umí seřadit hodnoty, je nutné dávat pozor na datový typ. Atribut data-type u značky xsl:sort.

<xsl:template match="/">        
  <html>            
    <head><title>Výpis měření</title></head>            
    <body>
      <xsl:for-each select="mereni">
              <xsl:sort order="descending"/>
        <xsl:value-of select="@id"/><br/>
      </xsl:for-each>
    </body>            
  </html>        
</xsl:template>

Rozhodnutí

Pomocí if se rozhodneme, jaké položky budou zobrazeny.

<xsl:template match="/">        
  <html>            
    <head><title>Výpis měření</title></head>            
    <body>
      <xsl:for-each select="mereni">
        <xsl:if test="@id &gt; 5"/>
        <xsl:value-of select="@id"/><br/>

      </xsl:for-each>
    </body>            
  </html>        
</xsl:template>

Vícenásobné rozhodnutí

<xsl:template match="/">        
  <html>            
    <head><title>Výpis měření</title></head>            
    <body>
      <xsl:for-each select="mereni">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="@id &gt; 10"/>
            <td bgcolor="#ff0000"><xsl:value-of select="@id"/></td>
          </xsl:when>
          <xsl:when test="@id &gt; 5"/>
            <td bgcolor="#ff0000"><xsl:value-of select="@id"/></td>
          </xsl:when>

          <xsl:otherwise>
            <td><xsl:value-of select="@id"/></td>
          </xsl:otherwise>
        <xsl:choose>

      </xsl:for-each>
    </body>            
  </html>        
</xsl:template>