Cíl předmětu

Cílem předmětu je zdůraznit význam značkovacích jazyků pro výměnu dat (dokumentů) a pro strukturování www stránek (aplikací). Základem výuky jsou přednášky, cvičení v počítačové laboratoři a projekty na zadané téma. Výuka je plně podporována LMS Moodle. Studenti jsou po absolvování předmětu schopni vytvořit vlastní datové úložiště založené na XML a prezentovat data dle zadaných kritérií a požadavků.

Vstupní předpoklady

Povědomí o problematice značkovacích jazyků, aktivní zájem o výuku.

Přednášky

 1. Úvod do značkovacích jazyků, HTML5
 2. XML a DTD
 3. XML Schema Definition (XSD)
 4. Odkazy, cesty a linkování
 5. RelaxNG a Schematron
 6. eXtensible Stylesheet Language (XSL)
 7. XSL:FO - Formatting Objects
 8. SVG
 9. Ukládání dat do XML a komprese
 10. DocBook
 11. TeX
 12. Další značkovací jazky

Náplň cvičení

Cvičení jsou zaměřena na vybraná témata z přednášek. Zahnují vytvoření vlastního XML formátu, definice datové struktury, transformace do HTML5 výstupu a vytvoření několika dotazů nad data.

 1. HTML5
 2. Git, XML a DTD
 3. XML Schema Definition (XSD)
 4. XSL
 5. Konzultace projektů
 6. Konzultace projektů