Nastavení Frame-relay

R1(config)#int ser 0/0/0

R1(config-if)#encapsulation frame-relay - pro připojení přes FR k cisco routerům

R1(config-if)#encapsulation frame-relay ietf - pro připojení přes FR k non-cisco routerům

R1(config-if)#encapsulation frame-relay lmi-type {ansi nebo cisco nebo q933a}- pro připojení přes FR dle vybrané normy

R1(config-if)#description Connection to the Internet - popisek rozhraní - volitelný

 

Nastavení DLCI čísla pro FR

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci X - kde X je číslo

 

Konfigurace map v FR

R1(config-if)#frame-relay map ip 192.168.0.1 110 broadcast - namapuje vzdálenou IP na lokální číslo 110, broadcast znamená, že na toto rozhraní budou posílány všechny broadcastové pakety

R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp - vypíná protokol inverse ARP (ve výchozím nastavení je zapnutý)

 

Dílčí rozhraní v FR

 

Zobrazení konfigurace FR

R1#sh frame-relay map - zobrazí mapování IP/DLCI

R1#sh frame-relay pvc - zobrazí konfiguraci okruhů PVC

R1#sh frame-relay lmi - vypíše statistiky LMI rozhraní

R1#clear frame-relay counters - vynuluje čítače FR

R1#clear frame-relay inarp - vymaže mapování inverse ARP

 

Debug

R1#debug frame-relay lmi - kontrola výměny LMI paketů