Princip přepínaných sítí (switched network) je postaven na přeposílání částí dat - paketů. Pakety jsou předávány samostatně a je obvyklé, že součásti jednoho datového bloku (email, webová stránka, ...) do cíle dorazí různými cestami. Pakety jsou rozlišeny čísly portů. Každý paket obsahuje zdrojový a cílový port.

Například požadavek na webovou stránku obsahuje vždy cílový port 80 a náhodný zdrojový port např. 18520. Odpověď pak obsahuje vždy zdrojový port 80 a cílový stejný jako původní zdrojový, zde 18520.

Hierarchické uspořádání

Sítě jsou dle Cisca vertikálně složeny z:

  1. Internet - páteřní šíť
  2. Core layer - připojení k Internetu, hraniční zařízení
  3. Distribution layer - propojení Access a Core - distribuce datového spojení mezi jednotlivé Access zařízení
  4. Access layer - konektivita pro uživatele

Výhody tohoto rozdělení jsou následující:

Hierarchie - oddělení různých zařízení od sebe - routery zajišťující spojení s Internetem vyžadují lepší zabezpečení než ty, které jsou dostupné z klientských zařízení přímo.

Modularity - možnost rozšířit síť přidáním dalších zařízení.

Resiliency - zajištění služeb pro uživatele.

Flexibility - umožnění využití plné přenosové kapacity uživateli.

Výhody přepínaných sítí

QoS - nastavení datových toků pro jednotlivé služby

Security - filtrace dle typu paketů

Podpora nových technologií - nezávislost síťových technologií na jednotlivých protokolech

Možnost využití různých typů konektivity - copper, optical, wireless, ...

Kriteria pro výběr zařízení

Cena

Počet portů - dle aktuálních požadavků a předpokládaného rozšíření

Power - spotřeba energie

Reliability - obtížně se zjišťuje

Rychlost portů - dnes standard 1Gbit/s

PoE - počet portů podporujících PowerOverEthernet

Frame buffers - cache paměť pro porty - celková a pro jednotlivé porty

Scalability - stohovatelnost - možnost spojit zařízení a ovládat jej jako jedno

Princip činnosti switche

ARP tabulka - spárování MAC adres a čísla portu na zařízení. Na jednom portu může být i více MAC adresa najednou.

Přepínání paketů

  • Store and forward - paket se uloží a po jeho kontrole (CRC) je odeslán na cílový port.
  • Cut-through - paket je rovnou odesílán na cílový port bez kontroly.

Domény

Kolizní doména

Je část sítě, kde odesílání dat ze dvou zařízení způsobí kolizi. Hranicí je rozhraní switche.

Broadcastová doména

Je část sítě, která obdrží paket poslaný všesměrově. Hranicí je router.

Základní konfigurace routeru

Konfigurace je stejná, jako v případě routeru. Pouze příkazy pro konfiguraci se liší - dáno odlišnými možnostmi daného zařízení oproti routeru. Nicméně základní příkazy jsou stejné - výhoda stejného iOS.

User mód:

Switch>

Přepnutí do enable:

Switch>enable

Switch#

Nastavení hostname

Switch#conf term

Switch(config)#hostname S1

S1(config)#