Automatická konfigurace klienta v rámci lokální sítě. Klient (uživatel) nemusí vyplňovat konfigurací síťové karty (IP adresa, maska, brána, DNS). To je výhodou zejména u přenosných zařízení, kde by se konfigurace měnila velmi často (což u lokálního PC není takový problém).

Varinaty nastavení DHCP

 • manuální konfigurace - vše se nastaví v dialogu operačního systému připojovaného zařízení
 • automatická konfigurace - danému zařízení se automaticky nastaví pevná konfigurace - tam, kde je potřeba, aby mělo stejnou IP stále
 • dynamická konfigurace - šetření IP adres v rámci sítě. Zařízení dostane přidělenou adresu z "poolu". Po vypnutí zařízení je adresa vrácena zpět jako volná do rozsahu. je tak možné mít postupně připojeno více zařízení, než je IP adres v síti. Příkladem může být wi-fi na PEF.

Datová komunikace DHCP

 1. Klient odesílá DHCPDISCOVER - broadcast (dotaz - je tu DHCP server)
 2. Server odpovídáDHCPOFFER - unicast (odpověď ano, je, dále je rezervována IP, odeslán ARP paket)
 3. Klient posílá DHCPREQUEST - broadcast (potvrzení žádosti), po uplynutí doby přidělení IP adresy je poslán znovu - prodloužení pobytu v síti
 4. Server posílá DHCPACK - unicast (konfigurace), i pro prodloužení

paket DHCPDISCOVER, IP adresy 0.0.0.0, UDP 67

paket DHCPOFFER, IP adresa cíle je již v hlavičce UDP 68

Konfigurace DHCP

Jako první krok vyřadíme určité IP adresy z možnosti je přídělit.

R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 - tuto IP vyřazujeme - ja na routeru jako rozhraní sítě, můžeme dát i rozsah - například 192.168.50.1 192.168.50.25

R2(config)#ip dhcp pool OFFICE - vytváříme pool (skupinu volných adres) s názvem OFFICE

R2(dhcp-config)#network 192.168.50.0 255.255.255.0 - rozsah IP adres dostupných přes DHCP

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.50.1 - výchozí brána pro klienty DHCP

R2(dhcp-config)#dns-server 192.168.40.4 - IP DNS serveru

R2(dhcp-config)#netbios-name-server 192.168.40.23 - IP NetBIOS serveru

R2(dhcp-config)#lease 0 6 0 - s časovými údaji - tři čísla - den, hodina minuta - jak dlouho je přidělená adresa platná, zde záznam vyprší po přesně 6 hodinách, je možná použít i následující zápis

R2(dhcp-config)#lease infinite - adresa bude přidělena na nekonečně dlouho (pokud bude klient zapnut)

R2(config)#service dhcp - aktivuje DHCP službu

R2(config)#no service dhcp - deaktivuje DHCP službu

DHCP z jiného routeru

Pokud je DHCP na jiném routeru, než je klient, musíme povolit prostup požadavku na DHCP přes router na další zařízení. Broadcast neprojde.

R1(config)#int fast 0/0 - zařízení z nějž může přijít DHCPDISCOVER

R1(config-if)#ip helper-address 192.168.50.1 - IP adresa DHCP serveru

R1(config-if)#end

Neposílají se pouze DHCP požadavky, ale i následující služby:

 • TFTP 69
 • DNS 53
 • Služba time 37
 • NetBIOS 137 a 138
 • BOOTP 67 a 68
 • TACACS 49

Pokud některou službu nechceme v tomto režimu povolit, pak to jde udělat následovně:

R1(config)#no ip forward-protocol udp 49

Naopak, pokud chceme povolit úplně jinou službu, pak je zápis následující:

R1(config)#ip forward-protocol udp 517

Konfigurace interface na routeru pro přijetí DHCP konfigurace

R1(config)#int fast 0/0

R1(config-if)#ip address dhcp