První verze pochází z roku 1987, poslední specifikace - v4 je z roku 1999. OSPF posílá každých 10 vteřin HELLO packet, udržuje si tak přehled o topologii sítě. Update mají na starosti dva vybrané routery - DR a BDR - designated router a backup designated router. Ty se starají o aktuální informace pro všechny routery v síti. Pro updaty se používá šifrování - jako bezpečností opatření.

Charakteristika

Classless - VLSM a CIDR

Update - event driven (update se posílá při detekované změně)

Scalability - malé i velké sítě, členění do skupin

Secure - autentizace updatů

Metrika - SPF algorithm

Datová struktura

Adjacency database - neighbours - unikátní na každém zařízení

Link-state database - topology - stejná na všech zařízeních

Forwarding database - routíng table - unikátní pro každé zařízení

Skupiny

Rozdělení velké sítě na menší celky:

  • menší routovací tabulky
  • menší updaty a rychlejší zpracování
  • nižší ztížení při kalkulaci cesty

Nastavení routeru

Z enable režimu se předneme do configuračního režimu.

R1#conf term

Následně začneme konfiguraci prokolu EIGRP

R1(config)#router ospf 1

V příkaze je na posledním místě číslo,to je označeno jako prcess-id. Na rozdíl od EIGRP není určeno k oddělení oblastí. Routery s různými PID si mohou data vyměňovat. Rozpětí je v interval 1 - 65535.

R1(config-router)#network network-IP wild-card-mask area ID

Area ID je konečně obdobou AS u protokolu EIGRP. ABy si routery vyměňovalyinformace, musí mít stejné area-id. Wild card mask je reverzní podoba masky subnetu.Tedy pro subnet s maskou 255.255.255.0 je WCM 0.0.0.255

R1(config-router)#log-adjacency-changes detail

Plný výpis událostí protokolu OSPF. V základu je zapnuto pouze oznámení up/down.

ID směrovače

R1(config-router)#router-id 10.1.1.1

Slouží k ručnímu zadání ID směrovače. V případě, že volba DR a BDR byla provedena, bude mít změněné ID vliv až při další volbě.

Metrika

Je založena čistě na rychlosti daného spoje. Podle bandwith se označí daných spoj. Je možné změnit ručně (hodnota 0-255 kde nejvyššií prioritu má nejvyšší číslo):

R1(config-if)#IP ospf cost číslo

Pokud využíváme rychlejší linky než 100Mbit, je nutné na routerech spustit příkaz pro přepočet metriky. Tento příkaz je pak nutné pustit na všech routerech v síti.

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwith 1-4294967

Kde číslo udává rychlost linky v MBit/s

Volba DR/BDR - (backup) designated router


Aby nedocházelo k floodu po update, volí se dva routery, které jsou zodpovědné za  distribuci update. Při změně posílá router update na DR a BDR. Ty zpracují update a DR odesílá změnu ostatním na síti. Pokud se tak nestane v určeném intervalu, posílá update všem BDR.

Pro změnu šance na volbu routeru jako DR nebo BDR můžeme použít příkaz. Ten změní prioritu routeru v případě volby. Defaultní hodnota je 1. Pokud je router hardwarově slabý a mohl by být přetížen, nastavím mu vyšší číslo a tím nižší proritu. Prioritu nastavujeme na vybraných síťových zařízeních. Nejvyšší priorita je 255.

R1(config-if)#IP ospf priority 0-255

Debug OSPF

R1#show ip ospf neighbors

Zobrazení sousedních zařízení  komunikujících přes OSPF

R1#show ip ospf

Zobrazení informace o protokolu OSPF

R1#show ip ospf interface

Zobrazení informace o protokolu OSPF v rámci jednotlivých zařízení

R1#show ip protocols

Zobrazení informace o routovacích protokolech obecně

R1#show ip ospf database

Zobrazení obsahu databáze protokolu OSPF

R1#debug ip ospf events

Zobrazení událostí protokolu OSPF

R1#debug ip ospf adjacency

Zobrazení stavy a volbu směrovačů DR a BDR v protokolu OSPF

R1#debug ip ospf packets

Zobrazení paketů protokolu OSPF

Řešení problémů

R1#clear ip route *

Vymaže routovací tabulku OSPF.

R1#clear ip ospf process

Resetuje kompletní záznamy OSPF.

OSPF default route

Statická routa je možná také v OSPF.

R1(config-router)#default-information originate

 

Nastavení Hello intervalu a Hold timu (vše ve vteřinách)

R1(config)#int ser 0/0/0

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 60

R1(config-if)#ip ospf hold-time 180

 

Passive interface

Rohraní, které je na straně lokální sítě a nemůže tedy dostávat updaty je vhodné označit jako pasivní - nebudou na něm očekávány updaty a nebudou přes něj ani odesílány.

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#passive-interface fast 0/0

 

Autentizace OSPF

Je možné používat prostou nebo šifrovanou autentizaci.

Prostá autentizace

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#area 0 authentication

R1(config-router)#exit

R1(config)#int ser0/0/0

R1(config-if)#ip ospf authentication-key cisco

Kde cisco je klíč (heslo).

Autentizace šifrováním MD5

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#area 0 authentication message-digest

R1(config-router)#exit

R1(config)#int ser0/0/0

R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

R1(config-if)#exit

R1(config)#service password-encryption

Tento příkaz je volitený, heslo je pak ale v NVRAM zapsáno jako prostý text