Zejména pro teoretickou část musíme přečíst články, knihy, elektronické zdroje, webové stránky, ... - to vše tvoří nedílnou součást práce - seznam zdrojů, bibliografii, ...

Zdroje můžeme rozdělit do několika kategorií:

 • knižní
  • tištěné
  • elektronické
 • vědecké databáze
  • přístup přes infozdroje.czu.cz
  • primárně Scopus, Web of Science
 • Google Scholar, Research gate
  • zdroje z vědeckých databází
  • opatrně - zdroje nemusí být recenzované - tedy obsah není "zkontrolován"
 • webové stránky a články
  • opět platí pozor na obsah - každý může publikovat cokoliv - pro závěrečnou práci je potřeba ověřit pravdivost
 • další zdroje
  • videa, manuálové stánky, rozhovory, dotazníky, ...