Cíl předmětu

Je zaměření je na komplexní proces od myšlenky na vlastní elektronický obchod až po jeho uvedení na veřejnost. Student získá ucelené informace o problematice elektronického obchodování a seznámí se s procesem návrhu, implementace a podnětů pro další rozvoj. Nebudou opomenuty legislativní podmínky pro založení elektronickéh obchodu, byť k časové dotaci a zaměření se na technickou stránku nebudou nosným tématem. Stejně tak si vyhrazuji nárok na zjednodušení a možná i odchylky od skutečnosti - zkrátka před zahájením podnikání si vše zjistěte pro jistotu znovu!!! :-)


Vstupní předpoklady

Znalosti předmětů Informační a komunikační technologie a Informační technologie a podniková informatika. Na obecné rovině to je potom uživatelská znalost internetových technologií a vlastních zkušeností s nákupem v elektronickém obchodě. A hlavně chuť něco vytvořit. Na cvičení předpokládám aktivitu - tedy zapojení se do práce s jistám stupněm nadšení! Pasivní diváky opravdu nepotřebuji, základem zkoušky je kvalitní projekt, který bude vyžadovat mnoho hodin práce.


Přednášky 

 1. Podnikatelský plán v oblasti e-commerce - elevator pitch, podnikatelský plán zaměřený na online projekty, stanovení cílů, TCO, ITIL, hodnocení elektronických aplikací.

 2. World Wide Web - charakteristika prostředí, technologické pozadí, domény, hosting, prohlížeče, značkovací jazyky.
 3. Právní aspekty elektronického podnikání - zákony v ČR a EU, aspekty obchodování mimo EU.
 4. Počítačová grafika pro www - vektorová a rastrová grafika, animace, tvorba layoutu, obrázky pro e-shop.

 5. Návrh elektronického obchodu - metody budování komplexního webového sídla, postupný rozvoj, možnosti analýzy a simulace zátěže.
 6. Optimalizace www - datová, SEO, SEM, copywriting, zásady přehledného webu.

 7. Technologie pro elektronický obchod - databázové systémy, jazyky pro tvorbu www aplikací, webový server, další možnosti rozvoje online aplikací.

 8. Bezpečnostní aspekty www - bezpečnost v prostředí internetu, protiopatření, bezpečnostní rizika.

 9. Online reklama - možnosti elektronické reklamy, tvorba online kampaně, analýza výsledků.

 10. Modelování reálného světa - metodika UML.

 11. Elektronické obchodování - vztahy pro elektronické obchodování, systémy pro výměnu obchodních informací, platby na internetu.
 12. Informační systémy pro elektronické obchodování - business inteligence, data cube, CRM, systémy pro spolupráci a další.

Náplň cvičení

Hlavním projektem je instalace elektronického obchodu, jeho nastavení, úprava vzhledu, instalace modulů, úprava šablony. Zásady tvorby obsahu a příprava grafiky. Provozování elektronického obchodu, údržba a aktualizace. 

Druhou částí aktivity na cvičení bude tvorba adávací dokumentace a podnikatelského plánu. Týmy musí nejenom umět vytvořit z dostupných zdrojů kvalitní podklady pro fiktivní zhotovitelskou firmu. Nejenom sumarizovat vlastní myšlenku elektronického obchodu, ale stanovit si plán, požadavky a cíle. Zároveň bude kladen důraz na řízení se těmito plány a jejich korekce.

Každý předmět má svoji historii, stejně tak i tento. 

Začal se vyučovat v roce 2005 a má tak za sebou 10 let postupného vývoje. Původně byl součástí studijního plánu oboru VSRR (Veřejná správa a regionální rozvoj), byl také přednášek ve střediscích PEF (Most, Klatovy, Cheb, Hradec Králové).

V roce 2011 se pak dostal do oboru, kde je jeho místo - PaA (Podnikání a Administrativa), ve střediscích přednášen není. Za dobu existence předmětu jej prošlo celkem 1610 studentů včetně středisek. Předmět je také od roku 2014 přednášen pro studium v anglickém jazyce. První ročník tam docházelo 41 studentů.