Každý předmět má svoji historii, stejně tak i tento. 

Začal se vyučovat v roce 2005 a má tak za sebou 10 let postupného vývoje. Původně byl součástí studijního plánu oboru VSRR (Veřejná správa a regionální rozvoj), byl také přednášek ve střediscích PEF (Most, Klatovy, Cheb, Hradec Králové).

V roce 2011 se pak dostal do oboru, kde je jeho místo - PaA (Podnikání a Administrativa), ve střediscích přednášen není. Za dobu existence předmětu jej prošlo celkem 1610 studentů včetně středisek. Předmět je také od roku 2014 přednášen pro studium v anglickém jazyce. První ročník tam docházelo 41 studentů.