Harmonogram je dán pevně na základě pravidel fakulty. Každý ze tří semestrů má své úkoly, za které je po splnění zápočet. Ty jsou celkem 3 za práci a 1 za bakalářskou praxi.

Zápočty

 • první semestr - 1. zápočet
  • za schválení zadání bakalářské práce (konec května)
  • hotová rešeršní část (20 stran BP, 30 stran DP) - poslat a konzultovat
 • druhý semestr - 2. zápočet
  • konzultace před vánoci - téměř finální stav teorietické části a před koncem praktické části
  • ke konci ledna - konzultace před seminářem
  • účast na semináři pro studenty
   • bakalářského studia v prostorách PEF - povinné
   • diplomanty ve Všeradicích (3. týden LS) - povinné
 • třetí semestr - 3. zápočet
  • konzultace finálního stavu se zparacovanými připomínkami ze semináře
  • za dokončení bakalářské práce, do stanoveného data ve třetím semestru
  • odevzdání bakalářské práce do UIS
  • vytištění, svázání a odevzdání na sekretariát KIT (2x tištěná verze + 4x teze)
 • v průběhu studia - zápočet za bakalářskou praxi