Harmonogram je dán pevně na zákaldě pravidel fakulty. Každý ze tří semestrů má své úkoly, za které je po splnění rám zápočet. Ty jsou celkem 4 - 3 za práci a 1 za bakalářskou praxi.

Bakalářská práce

  • první semestr - 1. zápočet za schválení zadání bakalářské práce, rozpracování rešeršní části
  • druhý semestr - 2. zápočet za hotovou rešeršní část, rozpracovaná vlastní práce, seminář pro studenty bakalářského studia v prostorách PEF - povinné
  • třetí semestr - 3. zápočet za dokončení bakalářské práce, do stanoveného data ve třetím semestru - odevzdání bakalářské práce do UIS + vytištění, svázání a odevzdání na sekretariát KIT (2x tištěná verze + 4x teze)
  • v průběhu studia - zápočet za bakalářskou praxi

Diplomová práce

 
  • první semestr - 1. zápočet za schválení zadání diplomové práce, rozpracování rešeršní části
  • druhý semestr - 2. zápočet za hotovou alespoň polovina rešeršní části, účast na semináři ve Všeradicích - povinný
  • třetí semestr - 3. zápočet za odevzdání diplomové práce do UIS + vytištění, svázání a odevzdání na sekretariát KIT (2x tištěná verze + 4x teze)
  • v průběhu studia - zápočet za diplomní praxi