Article Index

Úvod

Poslední verze HTML (HyperText Markup Language) jazyka nese datum 28.10.2014, kdy byla vydána specifikace HTML5. Změny se týkají jak samotných značek, tak přizpůsobení HTML mobilním zařízením a multimediálnímu obsahu. Pokud se na problematiku tvorby webových stránek podíváme blíže, pak v součinnosti s CSS3 (Cascading Style Sheet verze 3) se jedná o velmi silnou dvojici, která zvládne i dříve technicky nerealizovatelné věci - příkladem může být animace založená čistě na CSS3. Dalším vylepšením je pak možnost pracovat offline, spolupráce s databázemi a sémantické členění obsahu webové stránky. Dále byl vyčištěn kód a upraveny některé zápisy - například zkrácení zápisu některých značek, zejména v hlavičce HTML souboru.

Jako ukázka může posloužit zkrácený zápis deklarace použitého jazyka.

Nově Předchozí verze
<!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Dalším řádkem může být deklarace jazyka a použité znakové sady.

Nově Předchozí verze
<meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8">

V nové verzi tak minimalistický dokument může vypadat následovně:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" dir="ltr">
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>Minimální HTML</title>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>