Article Index

Formuláře

HTML5 má nová formulářová pole, která reflektují potřebu zadávat určité hodnoty jednoduše - podpora mobilních zařízení s menším displejem - nutno vážit, jaká klávesnice se uživateli zobrazí k použití.

Nové typy formlulářových polí jsou:

 • color - výběr barvy
 • date - zadání datumu
 • datetime - zadání datumu a času
 • datetime-local - zadání datumu a času bez ohledu na časové pásmo
 • email - zadání emailu
 • month - výběr měsíce
 • number - zadání čísla
 • range - zadání rozsahu
 • search - vyhledávací políčko
 • tel - zadání telefonního čísla
 • time - zadání času
 • url - zadání url
 • week - výběr týdne

Navíc jsou zde následující atributy:

 • autocomplete - povolení automatického vyplňování - zajišťuje prohlížeč
 • autofocus - automaticky vybere prvek
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height
 • list
 • max
 • min
 • multiple
 • novalidate - zabrání validaci vstupních hodnot, pokud je potřeba
 • pattern
 • placeholder - nápověda ve formulářovém poli, která zmizí po kliknutí do něj
 • required - povinně vyplňované pole ve formuláři
 • step
 • width

Datalist

Značka <datalist> vytváří rozbalovací nabídku.

<input list="prohlizec">
  <datalist id="prohlizec">
    <option value="Chrome">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Opera">
    <option value="Firefox">
  </datalist>
</input>