Základními funkcemi tabulkového kalkulátoru jsou funkce - s jejich pomocí lze vypočítat či zobrazit spoustu věcí a obohatit tak strohá data z tabulek.

Motivace

Výpočty v Excelu jsou hlavním nástrojem pro "proměnu" dat z jednoho typu na druhý (například převod měn). Pomocí funkcí si tak můžete usnadnit zpracování dat a zpřehlednit jejich podobu.

Cíl cvičení

Tento seminář je zaměřen na ukázkové funkce z jednotlivých skupin funkcí v Excelu. Každá skupina funkcí má svá specifika a je nutné se s nimi naučit pracovat. Pro výuku jsou vybrány typické funkce, které se používají i v praxi.

Máme data v tabulce, možná jsmeje upravili, teď je potřeba z těchto dat udělat nejaký závěr, případně je odprezentovat.

Motivace

Kdo by ale chtěl data pouze v tabulce - v této podobě nejsou přehledná a zejména u velkých tabulek si nemůžeme udělat napříkald obraz o chodu firmy.

Cíl cvičení

Tento seminář se zaměřuje na vybrané datové nástroje, které umožňují rychlé (někdy) a přehledné zpracování velkého objemu dat do sumární podoby - například grafu, kontingenční tabulky. Zároveň si ukážeme možnosti filtrace dat (včetně omezení) a sestavíme si scénář pro vybranou úlohu.

Okruh 1

 

Téma 1.1 MS Excel 2007 - absolutní a smíšené adresování

Animace (otevře se v novém okně)

Téma 1.2 MS Excel 2007 - podmíněné formátování

Animace

Téma 1.3 MS Excel 2007 - práce s názvy buněk a názvy oblastí

Animace

Téma 1.4 MS Excel 2007 - rozšířené možnosti vkládání obsahu schránky

Animace

Téma 1.5 MS Excel 2007 - propojovat data v rámci listu tabulky, mezi dvěma sešity a mezi dokumenty různých aplikací3

Animace

Téma 1.6 MS Excel 2007 - práce se šablonami

Animace

Téma 1.7 MS Excel 2007 - řazení dat podle více kritérií

Animace

Téma 1.8 MS Excel 2007 - automatická filtrace

Animace

Téma 1.8 MS Excel 2007 - použití rozšířeného filtru

Animace

Téma 1.9 MS Excel 2007 - automatické souhrny

Animace


Okruh 2

 

Téma 2.1 MS Excel 2007 - matematické funkce pro zaokrouhlování

Animace

Téma 2.2 MS Excel 2007 - statistické funkce pro podmíněný počet a podmíněný součet

Animace

Téma 2.3 MS Excel 2007 - finanční funkce pro zjišťování současné a budoucí hodnoty

Animace

Téma 2.4 MS Excel 2007 - vyhledávací funkce

Animace

Téma 2.5 MS Excel 2007 - databázové funkce

Animace

Téma 2.6 MS Excel 2007 - tvorba vnořených funkcí

Animace


Okruh 3

 

Téma 3.1 MS Excel 2007 - kontingenční tabulky

Animace

Téma 3.2 MS Excel 2007 - filtrace a řazení dat v kontingenční tabulce

Animace

Téma 3.3 MS Excel 2007 - automatické a ruční seskupování dat v kontingenční tabulce

Animace

Téma 3.4 MS Excel 2007 - kombinovaný graf, práce s druhou osou hodnot grafu, změna měřítka osy hodnot grafu

Animace

Téma 3.5 MS Excel 2007 - ukotvení řádků a sloupců

Animace

Téma 3.6 MS Excel 2007 - skrýt a zobrazit vzorce v tabulce, zamknutí a odemknutí buněk a listů tabulky s použitím hesla, zabezpečení tabulky heslem proti otevření nebo proti úpravám

Animace

Téma 3.7 MS Excel 2007 - tvorba maker

Animace


Okruh 4

 

Téma 4.1 MS Word 2007 - rozšířené možnosti hledání a nahrazování

Animace

Téma 4.2 MS Word 2007 - víceúrovňové seznamy

Animace

Téma 4.3 MS Word 2007 - znakové a odstavcové styly

Animace

Téma 4.4 MS Word 2007 - titulky u grafických objektů a tabulek

Animace

Téma 4.5 MS Word 2007 - poznámky pod čarou a vysvětlivky

Animace

Téma 4.6 MS Word 2007 - záložky a křížové odkazy

Animace

Téma 4.7 MS Word 2007 - vkládání polí, pole se vzorcem v tabulce

Animace

Okruh 5

 

Téma 5.1 MS Word 2007 - vytvářet, upravovat a odstraňovat konce oddílů v dokumentu, měnit orientaci stránky

Animace

Téma 5.2 MS Word 2007 - používat různá záhlaví nebo zápatí v oddílech, na první stránce a na lichých nebo sucých stránkách

Animace

Téma 5.3 MS Word 2007 - tvorba formulářových polí

Animace

Téma 5.4 MS Word 2007 - příprava vlastní šablony

Animace

Téma 5.5 MS Word 2007 - hypertextové odkazy

Animace

Téma 5.6 MS Word 2007 - položky automatického textu

Animace

Téma 5.7 MS Word 2007 - tvorba obsahu dokumentu, rejstříku, seznamu obrázků a tabulek

Animace

Téma 5.8 MS Word 2007 - citace a bibliografie

Animace

Téma 5.9 MS Word 2007 - hromadná korespondence

Animace

Téma 5.10 MS Word 2007 - tvorba maker

Animace