Základními funkcemi tabulkového kalkulátoru jsou funkce - s jejich pomocí lze vypočítat či zobrazit spoustu věcí a obohatit tak strohá data z tabulek.

Motivace

Výpočty v Excelu jsou hlavním nástrojem pro "proměnu" dat z jednoho typu na druhý (například převod měn). Pomocí funkcí si tak můžete usnadnit zpracování dat a zpřehlednit jejich podobu.

Cíl cvičení

Tento seminář je zaměřen na ukázkové funkce z jednotlivých skupin funkcí v Excelu. Každá skupina funkcí má svá specifika a je nutné se s nimi naučit pracovat. Pro výuku jsou vybrány typické funkce, které se používají i v praxi.