Máme data v tabulce, možná jsmeje upravili, teď je potřeba z těchto dat udělat nejaký závěr, případně je odprezentovat.

Motivace

Kdo by ale chtěl data pouze v tabulce - v této podobě nejsou přehledná a zejména u velkých tabulek si nemůžeme udělat napříkald obraz o chodu firmy.

Cíl cvičení

Tento seminář se zaměřuje na vybrané datové nástroje, které umožňují rychlé (někdy) a přehledné zpracování velkého objemu dat do sumární podoby - například grafu, kontingenční tabulky. Zároveň si ukážeme možnosti filtrace dat (včetně omezení) a sestavíme si scénář pro vybranou úlohu.