Jedním z tabulkových procesorů, které se dnes (2019) používají je Microsoft Excel (dále Excel). Ten je z hlediska funkcí velmi kvalitním nástrojem a je možné v něm data zpracovávat, provádět výpočty, data vyhodnocovat, vytvářet makra na strojové zpracování dat a další činnosti.

Motivace

Proč se učit Excel. Z jednoduchého důvodu - používá se téměř všude, kde se pracuje s daty. Vzhledem k jeho rozšíření je jeho používání ekonom vyhne jenom zřídka kdy. Kromě Excelu se pak může ekonom setkat i se specializovanými nástroji, obvykle jsou součástí informačního systému, ale pořád pracujeme s tabulkami a export vybraných dat do Excelu k dalšímu zpracování je rutinním nástrojem v podstatě každého software pracujícího s daty.

Cíl cvičení

Na prvním semináři je nutné srovnat úroveň jednotlivých studentů tak, aby mohli plynule zvládat další semináře. Proto je součástí tohoto semináře zadání práce na cca 30 minut s různými úkoly. Studenti tak mohou zjistit, co by měli ovládat ze střední školy. Pod slovem ovládat je pak myšleno použít vybrané nástroje Excelu intuitivně a bez zbytečné prodlevy.

Pokud někdo zjistí, že určitou část nezvládá, pak je nutné, aby se v době před dalším cvičením na tuto problematiku sám aktivně podíval a naučil se ji.