Základní slovesa

Začneme základním slovesempro všechny jazyky - být / etre.

Je suis

Tu est

Il / Elle est

Nous sommes

Vous etez

Ils / Elles sont

 

Další sloveso je - jít / aller.

Je vais

Tu vais

Il / Elle vais

Nous allons

Vous allez

Ils / Elles vont

 

Další sloveso je - dělat / faire.

Je fais

Tu fais

Il / Elle fait

Nous faison

Vous faites

Ils / Elles font

 

Pravidelná slovesa

Třída sloves I

Mluvit / parler

Je parle

Tu parle

Il / Elles parle

Nous parlons

Vous parlez

Ils / Elles parlont

Třída sloves II

Brát, vzít / prendre

Je prends

Tu prends

Il / Elle prend

Nous prenons

Vous prenez

Ils / Elles prennent

 

Třída sloves III

Kupovata / acheter

J achete

Tu achete

Il / Elle achete

Nous achetons

Vous achetez

Ils / Elles achetent

Nepravidelná slovesa

Chtít / Vouloir

Je veux

Tu veux

Il / Elle veut

Nous voulons

Vous voulez

Ils / Elles veulent

 

Přijít, přicházet / venir

Je viens

Tu viens

Il / Elles vient

Nous venons

Vous venez

Ils / Elles viennent

 

Moci / pouvoir

Je peux

Tu peux

Il / Elle peut

Nous pouvons

Vous pouvez

Ils / Elles peuvent

 

Mít povinnost, nesmět (zápor), pravděpodobnost děje / devoir

Je dois

Tu dois

Il / Elles doit

 

Rozkazovací způsob

Věta i tvar slovesa jsu stejné, ale chybí zájmeno.

Tu parle lentement.

Parle lentement!

Budoucí čas

Prvním časem budoucím je ten, kdy je děj v blízké budoucnosti nebo je jistý (a pak může být jakkoliv v budoucnu).

Tvoří se prostřednictvím pomocného slovesa aller + infinitiv.

Je vais visiter France.

Tu vais mange du gateau.

Il / Elle vait aller avec ses amis.

 

Minulý čas