Jiným prostředkem je Schematron. Jeho pojetí je zcela odlišné od předcházejících nástrojů. Je založenna pravidlech která kontroluje a reaguje na jejich porušení. Základním prvkem jsou tak vzory – pattern. Schematron se využívá tam, kde je nutné doplnit jednodušší nástroje o pokročilejší detekci. Pomocí Schematronu lze kontrolovat nová data v kontextu již uložených – například detekce stejné hodnoty primárního klíče, součet hodnoty čísel a kontrolu zadaného limitu a další. Obvykle se používá v přítomnosti XSL(T).
Schematron používá dle schémata:
 
  • Report – zjištění použitého jazyka
  • Assert – zjištění souhlasu s předpokladem
 
Dále pak dvě akce:
  • Find – hledání výskytu vybraného prvku
  • Check – kontrola předpokladů
 
Dále jsou použity vzory – Rule, každý vzor má své pravidlo – Content.
Schematron má poměrně jednoduchou syntaxi. Potřebuje pouze 6 značek k zápisu pravidel a reakcí – vyniká tak jeho soustředění na logická pravidla.
<schema xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron">
  <title></title> - volitelný
  <ns prefix="???" uri="???" /> - volitelný – seznam použitých jazyků
  <pattern> - tvorba pravidel
  <rule context="???"> - pravidla, která má záznam splňovat
  <assert test="???"> - co se testuje
  <report test="???"> - co se zobrazuje
 
Příklad použití:
<pattern name=„Studenti">
<rule context=„personálie">
<assert test="jmeno">Chybí jméno–nutno zadat.</assert>
<assert test="prijmeni">Chybí příjmení–nutno zadat.</assert>
<assert test="email"> Chybí email–nutno zadat.</assert>
<assert test="narozeni"> Chybí datum narození–nutno zadat.</assert>
<assert test="@id"> Chybí id studenta-nutno zadat.</assert>
    <report test="jmeno[2]|prijmeni[2]">Povoleno pouze jedno jméno čipříjmení.</report>
</rule>
</pattern>
Výhody použití Schematronu spočívají vjeho možnosti kontrolovat již existující data a pomocí funkcí kalkulovat omezující podmínky. Přes dvě transformace pomocí XSL(T) pak lze dostat seznam chyb. Navíc je z chyb jasně vidět, kde je konflikt a čím je způsoben. Schematron pak lze vkládat do RelaxNG i XMLSchema Definition a obohatit je tak o porkočilé možnosti vyhodnocování.