Article Index

Tento jazyk představuje možnost využití XML pro tvorbu grafiky. SVG tak má na rozdíl od běžně používaných formátů (jpeg, png, ...) výhodu v tom, že jej lze strojově číst a indexovat. Je to tedy jediný bežně používaný grafický formát, který může obsahovat text a zároveň splňovat pravidla přístupného webu a zároveň být čitelný fulltextovými vyhledavači. První verze je z roku 2001. SVG je vektorový formát, tudíž změny velikosti obrázku nemají vliv na jeho kvalitu, na druhou stranu jsme omezeni detaily,  které lze pomocí vektorů vyjádřit. Zároveň podporuje animace a možnost načítání externích dat, případně jej lze využit jako grafický výstup pro XSL(T).

Stejně jako u jiných jazyků XML i tento je možné editovat v jakémkoliv textovém editoru. Zároveň je možné obrázky vytvořené v grafických editorech ukládat do SVG (musí být podpora v grafickém software). Při animování lze využít také  skriptování, SVG tak může být interaktivní a umožňovat reakci na podněty uživatelů (například zoomování). Jako skriptovací jazyk lze využít JavaScript. Výhodou oproti zavedenému formátu flash (swf) je rychlost, minimální nároky na systém při zobrazení grafiky a velmi malá velikost. A samozřejmě přístupnost. Nevýhodou oproti flashi je pak absence skutečně kvalitního vývojového prostředí. Na rozdíl od Adobe Flash. Druhým konkurentem je pak HTML5 a CSS3.

V minulosti se mezi konkurenci řadil také formát VML, prosazovaný firmou Microsoft, tento formát byl v prohlížeči Internet Explorer preferován až do verze IE8.0, po akceptaci svg v IE mohlo dojít k velkému rozšíření. Formát je velmi univerzální, lze jej použít na ikony, loga, strukturální grafiku pro webové stránky, prezentační grafiku, a další. Na rozdíl od jpeg formátu nedochází k tvorbě artefaktů u tenkých čar a písma a oproti png je svg formát datově menší.

SVG nahrazuje několik značkovacích jazyků zaměřených na grafiku. Sjednocením těchto formátů do jediného usnadňuje používání značkovacích jazycích pro zobrazování grafiky. Byly nahrazeny následující jazyky:

  • DrawML,
  • HGML,
  • PGML,
  • VML,
  • WebCGM,
  • Web Schematics.

Verze SVG

verze 1.0 (2001) - první W3C Recommendation

verze 1.1 (2003) - drobné úpravy, modularizace

verze SVG Tiny a SVG Basic - mobilní profily v SVG 1.1

verze SVG Tiny 1.2 (2008) - plánováno původně jako plná verze 1.2

verze 1.1 Second edition - drobné opravy, jinak stejné jako SVG 1.1

verze 2.0 (2019) - odstranění některých zastaralých prvků z verze 1.1, kompatibilita s HTML5 a Web Open Font Format