Teze lze popsat jako výtah z bakalářské nebo diplomové práce. Rozsah tezí je 2-3 pro BP a 3-4 strany pro DP strany A4 + titulní strana. Teze slouží k seznámení s podstatou práce pro komisi u SBZ.

 Struktura tezí:

  • Titulní list
  • Souhrn a klíčová slova
  • Vlastní text - cíl práce a metodika, výsledky a závěr. Zdržte se uvádění částí z Analytické části - kromě nezbytných částí. Komise chce znát Váš přístup a přínos.
  • Seznam použitých zdrojů.