Article Index

Úvod

XML (eXtensible Markup Language) je metajazyk. Co to znamená? Že definuje pravidla, jak definovat vlastní jazyk dle XML pravidel, který pak můžeme používat k libovolným účelům. XML se označuje jako formát pro předávání a uchovávání dat. Byť v obou rolích má své soupeře. Těmi jsou například JSON (předávání dat) a databáze (ukládání dat). Pokud se podíváme na existující jazyky na bázi XML, pak najdeme zástupce obou přístupů.

Vznik jazyka lze vyjádřit jako evoluci z prvotního pokusu GenCode. Ten byl neúspěšný, neboť autoři měli ambici vytvořit jeden značkovací jazyk pro všechny dokumenty - což se realizovat nepovedlo. Nicméně základní pravidla byla navržena dobře a nástupnické značkovací jazyky je drží dodnes.

Dalším v pořadí byl jazyk GML (Generalized Mark-Up Language), který si z GenCode vzal vše pozitivní a omezil své působení na prostředí firmy IBM.

Myšlenka GML byla použita u nástupnického jazyk SGML (Structured GML), kde došlo k odstranění značek a SGML bylo označeno jako metajazyk - bez vlastní značek, ale s pravidly, jak si značky vytvořit dle potřeby. SGML bylo poměrně komplexní a jeho část upravující definování značek byla osamostatněna jako XML - eXtensible Markup Language.

XML jazyk je nástroj pro předávání dat, oproti HTML je názor k prezentaci dat. Na rozdíl od HTML nemá předdefinované značky.