Article Index

XML pravidla

Pokud známe HTML jazyk, pak většina pravidel je schodná. Základem jsou značky, které jsou uvozeny pomocí složených závorek - <>. Značka může obsahovat atribut (jeden nebo více), každý atribut má svůj název a musí mít hodnotu, <značka atribut="hodnota"></značka>. Značka, i dle předchozího příkladu, musí být vždy uzavřena.

Značky se rozdělují na párové a nepárové:

  • párová značka má počáteční část a koncovou část, uvnitř je obvykle nějaký obsah - <h1>Velký nadpis</h1>,
  • nepárová značka má pouze první část, která je na konci uzavřena - <br />.

Atribut pak umožňuje upřesnit nebo doplnit text nebo číslo ve značce. Příkladem může být značka cena - <cena mena="CZK">249</cena> - kdy hodnota ve značce je bez definování měny. Lze s ní pak snadno počítat, zatímco měna je uložena jako atribut.

Značky pak dodržují hierarchickou strukturu, jedna značka je vždy hlavní (kořenová - root) a obsahuje vše další. Značky do sebe musí zapadat a nesmí se křížit. Obvykle se značky píší malými písmeny. Značky jsou povinně ukončovány. Každý atribut má svou hodnotu. Název značky nesmí začínat trojznakem xml a musí začínat písmenem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- XML prolog -->
<filmoteka> <!-- Komentář -->

   <film jazyk="en">
      <nazev>Star Trek II</nazev>
      <rezie></rezie>
      <delka></delka>
   </film>
   <film>
...
</filmoteka>