Article Index

Pravidla XML

Vždy je pouze jedna kořenová značka. POVINNÉ

Měl by být před kořenovou značkou XML prolog. VOLITELNÉ

Značky jsou vždy uzavřeny. POVINNÉ

Značky jsou case sensitive. VLASTNOST

Značky musí být správně vnořeny. POVINNÉ

Hodnota atributu musí být vždy v uvozovkách. POVINNÉ

Použití entit místo speciálních znaků. POVINNÉ

Bílé znaky - v hodnotě může být více mezer za sebou, na rozdíl od HTML nebudou sjednoceny do jediné. VLASTNOST

Nový řádek - řídící znak LF (lline feed). VLASTNOST

Pokud výsledný soubor respektuje výše uvedená pravidla, pak je tzv. well-formed.

Atribut nebo značka

Při návrhu struktury souboru je potřeba si určit, zda námi požadovaná hodnota či text je značka nebo zda je to atribut.

Obecné doporučení je, že atribut upřesňuje nebo doplňuje význam obsahu značky. Například výše uvedený příklad <cena mena="CZK">249</cena>.

Jinak vše závisí na invenci autora návrhu, níže uvedené příklad z hlediska zpracování dat jsou v podstatě rovnocenné.

   <film jazyk="en">
      <nazev>Star Trek II</nazev>
      <rezie></rezie>
      <delka></delka>
   </film>

   <film jazyk="en" nazev="Star Trek II" rezie="" delka=""/>

U atributů je pouze omezení, že v rámci jedné značky může být atribut pouze jedenkrát, což může být v některých případech limitující. U uvedeného příkladu by to velmi limitovalo přiřazení herců k filmům.

Názvy značek

Značky mohou být pojmenovány celkem volně, nicméně je zde několik omezení a doporučení.

Omezení:

  • Název je case sensitive
  • První znak musí být malé písmeno nebo podtržítko
  • Na začátku nesmí být XML nebo varianty (velká malá písmena)
  • Může obsahovat čísla, písmena, podtržítka, pomlčka, tečka.
  • Nemůže obshaovat mezery

Doporučení:

  • Používat popisné názvy - aby bylo jasné, co značka obsahuje
  • Kratší návy jsou lepší - rz lepší než registracni_znacka
  • Pozor na znak "-" - může být vnímán některým softwarem jako znak pro odečítání.
  • Pozor na znak "."- mlže být vnímám některým softwarem jako znak pro vlastnost.
  • Lze používat národní znaky - opět může být problém se softwarem v podpoře.

Styly pojmenování

Malá písmena - <registracniznacka>

Velká písmena - <REGISTRAČNÍZNAČKA>

Oddělení podtržítkem - <registracni_znacka>

Velké písmeno na začátku každého slova (Pascal Case) - <RegistracniZnacka>

Velká písmena na začátku druhého a dalších slov (Camel Case) - <registracniZnačka>