Article Index

Dokumentace

Kromě komentářů lze do XSD přidávat i dokumentaci - tedy delší text k vysvětlení určité části kódu. A to buď jednoduchou formou nebo za použití HTML značek.

<xs:complexType name="kontakt">
  <xs:annotation>

    <xs:documentation>
      Tady můžeme vložit nějaké dokumentační věty.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="osobni-udaje">
      <xs:sequence>
              <xs:group ref="adresa" />
      </xs:sequence>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

A nebo složitěji:

<xs:complexType name="kontakt">
  <xs:annotation>

    <xs:documentation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <p>Nebo můžeme vložit HTML kód</p>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="osobni-udaje">
      <xs:sequence>
              <xs:group ref="adresa" />
      </xs:sequence>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>