Cíl předmětu

Cílem předmětu je zdůraznit význam značkovacích jazyků pro výměnu dat (dokumentů) a pro strukturování www stránek (aplikací). Základem výuky jsou přednášky, cvičení v počítačové laboratoři a projekty na zadané téma. Výuka je plně podporována LMS Moodle. Studenti jsou po absolvování předmětu schopni vytvořit vlastní datové úložiště založené na XML a prezentovat data dle zadaných kritérií a požadavků.

Vstupní předpoklady

Povědomí o problematice značkovacích jazyků, aktivní zájem o výuku.

Přednášky

  1. Úvod do značkovacích jazyků, HTML5
  2. XML a DTD
  3. XML Schema Definition (XSD)
  4. Odkazy, cesty a linkování
  5. RelaxNG a Schematron
  6. eXtensible Stylesheet Language (XSL)
  7. XSL:FO - Formatting Objects
  8. SVG
  9. Ukládání dat do XML a komprese
  10. DocBook
  11. TeX
  12. Další značkovací jazky

Náplň cvičení

Cvičení jsou zaměřena na vybraná témata z přednášek. Zahnují vytvoření vlastního XML formátu, definice datové struktury, transformace do HTML5 výstupu a vytvoření několika dotazů nad data.

  1. HTML5
  2. Git, XML a DTD
  3. XML Schema Definition (XSD)
  4. XSL
  5. Konzultace projektů
  6. Konzultace projektů